”Insatser sätts in för sent i Rinkeby”

Lotta Edholm (L) och Åsa Lindhagen (Mp)
Lotta Edholm (L) och Åsa Lindhagen (Mp)
Unga i Rinkeby och Tensta hinner dras djupt in i kriminalitet innan socialtjänsten ingriper och omhändertar dem, det visar en granskning av socialinspektörerna.
På Östermalm och Kungsholmen griper samhället in tidigare.
Förklaringen? Allvarligare problem har i högre grad normaliserats i ytterstaden, enligt rapporten.

Socialtjänstinspektörerna har jämfört socialtjänstens insatser för unga med allvarligt missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende i stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Östermalm och Kungsholmen.

Granskningen visar bland annat att i Östermalm och på Kungsholmen placerar socialtjänsten unga med problematiskt beteende på låsta institutioner, enligt LVU, i ett tidigare skede än i ytterstaden, där unga med omfattande svårigheter i högre grad omfattas av öppenvården.

”Insatser ska sättas in i ett tidigt skede oavsett i vilken stadsdel vi möter unga i”

Enligt rapporten kan en förklaring vara att socialarbetare i Rinkeby och Tensta, som totalt sett hanterar fler ärenden, fått en högre toleransnivå för problematiskt beteende hos unga.

”När vi har 12-åringar som springer ute finns risken att vi inte reagerar lika starkt när 16-åringar springer ute”, sade en av de anställda som intervjuats och citeras i rapporten”.

Insatser sätts in för sent i Rinkeby

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (Mp) konstaterar för SVD att insatser sätts in för sent i Rinkeby-Kista.

– Det finns en möjlig tolkning i rapporten att man har ett mer normaliserat förhållande till det här levernet bland ungdomar i stadsdelar som har en större social problematik. Det är den viktigaste frågan här, att insatser ska sättas in i ett tidigt skede oavsett i vilken stadsdel vi möter ungdomarna, säger Åsa Lindhagen.

Kan de här bristerna i socialtjänsten ha bidragit till våldsbrotten vi ser i till exempel Rinkeby? 

– I samhällsdebatten i dag talar inte minst vi politiker om att det behövs fler poliser. Jag står helt och fullt bakom det. Men som en polischef själv uttryckte det så ropar alla politiker på fler poliser, men vem ropar på fler socialsekreterare, säger Åsa Lindhagen, till tidningen.

Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) är tycker att granskningen visar risken för att allvarlig kriminalitet eller missbruk ”accepteras” av samhället när det handlar om unga i Stockholms ytterstad.

– I Tensta och Rinkeby uppger uppemot 40 procent av de boende att de är rädda för att de själva eller någon i deras närhet ska utsättas för brott. Deras otrygghet och brottsutsatthet ökar om stadens socialtjänst själva börjar normalisera utanförskap. Vi vet att det är helt avgörande att ungdomar som hamnar snett fångas upp tidigt. Socialtjänsterna behöver fler verktyg för att fånga upp barn och unga på väg in i kriminalitet tidigare och de måste agera tidigt, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.