Inspiration till Väsby entré hittas i Holland

Skiss över Väsby entré.
Skiss över Väsby entré.
Planeringen för Väsby Entré blir allt mer konkret och detaljerad. Nästa vecka ska politiker och tjänstemän åka på resa till England och Holland för att inspireras av deras stationslösningar.

1000 nya bostäder, 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service och ett helt nytt stationsområde är inget som byggs i en handvändning.

Väsby Entré ska bli en ny stadsdel och för att stationsområde, bostäder och handel ska knytas ihop på ett bra sätt vill man nu titta på hur liknande projekt genomförts i andra länder.

– Vi håller på att sy ihop detaljplanen och ökar detaljeringsgraden för att få till en så bra stadsdel som möjligt, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Bland annat vill man titta på hur man i London, Rotterdam och Arnhem gjort för att få till smidiga byten mellan olika trafikslag, hur man bygger en logisk och överblickbar station, vart servicen ska ligga, hur rulltrapporna ska se ut och vilka material man ska använda för att nämna några saker.

Även hur man ska förlägga infartsparkeringar och cykelparkeringar är en fråga de tar med sig på resan.

– Det här är Väsbys största satsning någonsin och då måste det bli så bra som möjligt. Vi vill titta på hur har andra gjort, vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt, säger Anne-Sophie Arbegard.

Fakta

Platser som ska besökas under studieresan

Stratford station. Ett av Väsby Entrés referensobjekt. Stationen har likheter med det som planeras för Upplands Väsbys stationsområde. Gruppen ska bland annat att titta på resenärsflöden, byten mellan trafikslag, bron och trappan från bussterminalen till shoppingcentret.

London Aquatics Centre. En byggnad designad av Zaha Hadid som ligger alldeles intill Stratford.

Evelyn Grace Academy. En skola med enkel och sparsmakad utformning för att studera Zaha Hadids mångfacetterade design.

King’s Cross Station och St. Pancras International station. Guidad tur av stationernas arkitektur.

Stationen i Arnhem. Ännu ett av Väsby Entrés referensobjekt. Det finns mycket att titta på kring den här nyöppnade stationen, med flera likheter med vad som planeras för Upplands Väsbys stationsområde. Bland annat studeras trapporna, p-garage, tunnlar, lyftpaket, perronger med mera.

Rotterdam. Rundvandring i Rotterdam med fokus på arkitektur. Turen leds av en lokal guide som specialiserat sig på arkitektur. Bland annat kommer gruppen att besöka centralstationen som öppnade 2014.

Källa: Upplands Väsby kommun