Inspirationskväll ska locka Skärholmsborna att rösta

Vanessa Monteiro de Macedo
Vanessa Monteiro de Macedo.
Om två år är det val i Sverige. Projektet "127:s röster räknas" jobbar målmedvetet med att få fler Skärholmsbor att gå och rösta.
På onsdag den 2 november ordnar man inspirationskväll i 2:a hemmet.

– Jag vill att ungdomar ska kunna känna att de kan ta makt över sina egna liv och att de kan göra en skillnad i sina lokala samhällen och i den här världen, bara de vill, säger 27-åriga Vanessa Monteiro de Macedo, som är huvudprojektledare.

Det var föreningen KFUM JKS som startade ”127:s röster räknas” 2014, som en reaktion på det rekordlåga valdeltagandet bland Skärholmsbor i valet (58,7 procent). Ambitionen var att uppmuntra medborgarna att delta i det politiska samtalet och att öka kunskapen om demokratin.

Vanessa Monteiro de Macedo blev tidigt aktiv, som valambassadör. Det innebär att man agerar som ”agent” i sin omgivning för att få människor att bli mer samhällsengagerade.

Numera är hon alltså huvudprojektledare. Tillsammans med ungdomarna Adonay Kidane och Sarika Sheerazi arrangerar hon en inspirationskväll om frihet, demokrati och ansvar. Platsen är Ungdomshuset 2:a hemmet, den 2 november klockan 17.45–20.

– Kvällen kommer att beröra begreppet demokrati i mångt och mycket och från olika synvinklar. Vi har bett talarna att prata om demokrati utifrån sina erfarenheter och arbeten, berättar hon.

Bland talarna finns (med reservation för ändringar) Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen, Milad Mohammadi, grundare av Järvaskolan, Geronimo Åkerlund, redaktionschef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter Stockholm och Tina Morad från Refugees Welcome, som är årets Raoul Wallenbergpristagare

– Efter talen blir det paneldiskussion, med publik och talare, säger Vanessa Monteiro de Macedo.