Insynsskydd klarade ej kyla

Lidingö En kvinna på Lidingö köpte ett insynsskydd till sitt fritidshus i en annan del av Sverige för drygt 11 000 kronor.

Skyddet bestod av vassmattor och först när det var uppsatt och klart informerade företaget som satte upp det om att man för säkerhets skull kunde ta ner vassmattorna under vintern.

Under vintern gick sedan insynsskyddet sönder.

Nu rekommenderar Allmänna reklamationsnämnden företaget att ge kvinnan 5 000 kronor tillbaka på köpet, eftersom företaget inte tydligt nog informerat om att det var nödvändigt att ta ner skyddet.