Sex av tio ryms inte i Brommas skyddsrum

Magnus Silfverstolpe, rektor på Blackebergs gymnasium, visar runt i källargångarna.
Magnus Silfverstolpe, rektor på Blackebergs gymnasium, visar runt i källargångarna.
Många skyddsrum används som förrådsutrymmen i fredstid. Så även på Blackebergs gymnasium.
Många skyddsrum används som förrådsutrymmen i fredstid. Så även på Blackebergs gymnasium.
Så ser skylten ut, som indikerar att det finns en skyddsrum i huset.
Så ser skylten ut, som indikerar att det finns en skyddsrum i huset.
Om kriget ommer får bara 41 procent av Brommaborna plats i skyddsrummen.
Det oroliga läget i omvärlden har nu fått regeringen att se över hur befolkningen ska skyddas.

Rektorn vid Blackebergs gymnasium, Magnus Silfverstolpe, öppnar dörrarna till skolbyggnadens entré och leder oss sedan ner i källargångarna. Här nere bland bråte och sedan länge utdaterad skolutrustning finns tre så kallade skyddsrum.

– Det går en hel del myter bland eleverna om vad som finns i källargångarna under skolan. De skulle nog bli besvikna om de såg att det bara var det här, säger Magnus Silfverstolpe, och visar högar med gammalt skolbråte.

I händelse av krig ska 453 personer kunna vistas här, i skydd mot olika former av påfrestningar utifrån, exempelvis splitter, stötvågor, gas och strålning.

Att utrymmet i dagsläget används som förråd är helt enligt regelverket, enligt MSB. Faktum är att det är så det oftast ser ut. Det enda kravet är att fastighetsägaren ska kunna ställa om utrymmet till sitt ursprungliga syfte inom 48 timmar.

– Det skulle nog bli ganska svårt, men i nödläge skulle det säkert gå, säger Magnus Silfverstolpe.

 

Fakta

Tre myter om skyddsrum

”Du hör till ett speciellt skyddsrum”: Det kommer inte att stå någon i dörren och pricka av dig. Om det behövs söker man sig till det närmsta skyddsrummet.
”Det är förbjudet att förvara saker i skyddsrummet”: Tvärtom, det är bra att skyddsrummen används i fredstid så länge det går att tömma skyddsrummen och ställa i ordning dem inom 48 timmar.
”Det är hemligt för andra länder var skyddsrummen ligger”: Symbolen för skyddsrum ska i stället signalera till angripande makt att här har vi inget att dölja, här finns vara civilbefolkning.

Under kalla kriget satsade staten åtskilliga miljarder på att bekosta skyddsrum i hela landet. När Sovjetunionen och Warzawapakten upplöstes 1991 fanns skyddsrumsplatser till 80 procent av befolkningen på 8,6 miljoner. Sedan dess har få nya skyddsrum byggts och befolkningen växt till 10 miljoner.

Länge har skyddsrummen fört en tynande tillvaro och det har glesnat mellan inspektionsronderna. Nu har dock Regeringen bestämt att MSB under 2017 ska göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig, och skyddsrummen är en del i det.

I Bromma skulle det bli extra trångt i skyddsrummen, i händelse av krig. Mitt i:s kartläggning visar att det inte ens finns utrymme för varannan Brommabo. Stadsdelens invånare på 76 000 skulle få dela på 31 000 platser. Och så ser det ut på flera håll i landet. I Sverige finns endast sju miljoner skyddsrumsplatser för tio miljoner invånare.

– Skyddsrum är en lösning som främst har bedömts ge ett relevant skydd för människor i tätorter. Men hur man ska se på den här frågan är också något som kan komma att belysas i arbetet med vårt regeringsuppdrag, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

I Bromma är det i Blackerberg som skyddsrummen ligger tätast. Här finns de i så gott som vartenda flerbostadshus. Glesast mellan skyddsrummen är det från Äppelviken till Nockebyhov, och i Södra respektive Norra Ängby.

Försvarsfrågorna har i ett allt mörkare omvärldsläge blivit mer och mer aktuella. Kanske är det också därför som MSB har fått fler frågor från allmänheten om skyddsrummen på sistone. Många av oss har ju ingen aning var vårt närmaste skyddsrum ligger och vem som skulle släppas in där.

Skulle vi klara att ta oss till skyddsrummen om kriget kom i dag?

– Då skulle vi inte ha en förberedd organisation för att hjälpa människor till skyddsrummen, utan skulle behöva improvisera. Det kan jag säga, säger Svante Werger.

Fakta

Det finns 65 000 i hela landet

* Det finns ca 65 000 skyddsrum i Sverige. I många fall finns de i vanliga bostadshus och offentliga byggnader.
* Fastighetsägaren ansvarar för underhållet. Det ska sitta skyltar som visar var skyddsrummen finns.
* Ett skyddsrum ska skydda invånarna vid krig och andra allvarliga kriser och olyckor. Rummen ska tåla påfrestningar som splitter, stötvågor, gas, ras och strålning.
* Skyddsrummen används ofta som förråd eller samlingslokal, men ska inom 48 timmar kunna återställas till sitt ursprungliga tillstånd.