Inte första gången läkaren gjorde fel

Minnestavlan, med dagens uppgifter, hjälper Nils Björneheim att komma ihåg viktiga uppgifter i vardagen. Hans fru Marie-Louise finns vid hans sida.
Minnestavlan, med dagens uppgifter, hjälper Nils Björneheim att komma ihåg viktiga uppgifter i vardagen. Hans fru Marie-Louise finns vid hans sida.
Nils Björneheim fick en stroke efter en misslyckad näsoperation.

Han blev förlamad, förlorade talförmågan och tappade minnet.

Nu kritiseras läkaren för flera misslyckade operationer.

”Det är ett kalt rum. Nils ligger helt ensam med alla slangar. Det känns som ett rent helvete. Det är fruktansvärt att se.”

Marie-Louise Björneheim läser ur dagboken som hon skrev för två år sedan. Hennes man Nils Björneheim, som då var 58 år, hade precis fått en stroke efter att en läkare opererat honom mot nästäppa.

Nu sitter de i soffan hemma i Uthamra. Nils ”Nizze” Björneheim kan prata igen och han blir allt bättre på att gå och resa sig. Men minnet sviker fortfarande och Marie-Louise vågar inte lämna honom ensam långa stunder.

Nyligen kritiserades läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för hur han genomförde operationen.

Läkaren använde en felaktig metod vid ingreppet, som ledde till att han råkade komma åt skallbasen. Det var det som orsakade hjärnblödningen.

Även Aleris specialistvård i Täby, där läkaren jobbade, får kritik för bristande kontroll i samband med operationen.

Att ingreppet i näsan skulle leda till en stroke kom som en chock för Nils och Marie-Louise. Detta var tredje gången som läkaren skulle operera Nils mot nästäppa och hittills hade det inte uppstått några biverkningar.

– Mitt jobb skulle ha en fest den kvällen eftersom jag skulle gå i pension. Men det blev ingen fest. I stället fick Nils ligga på sjukhus i nästan fem månader, säger Marie-Louise.

Samma läkare får även kritik av Ivo för ytterligare ett fall, där en nästäppt patient lidit av smärta och blödningar efter två miss-lyckade näsoperationer.

I det fallet kritiseras läkaren för bristande journalföring samt brist på information till patienten.

Efter händelserna beslutade Aleris specialistvård i Täby att läkaren inte skulle få operera längre.

Förutom det har företaget skärpt sina kontroller. Både vid operationer, journalgranskningar och vid nyanställningar av läkare. Det säger Bo Wihlborg, affärsområdeschef på Aleris.

– Vi bejakar helt Ivos slutsatser. Det som hänt är oerhört olyckligt och vi beklagar detta, säger han.

Själv siktar Nils Björneheim, som går på sjukgymnastik och arbetstränar, på att bli helt frisk.

– Rullatorn används inte. Den står i garaget och ska tillbaka, säger han.

Den kritiserade läkaren jobbar i dag på en annan läkarmottagning i Stockholm, utan att utföra kirurgi.

Rullatorn används inte. Den står i ­garaget och ska tillbaka.Nils Björneheim

Fakta

Få anmälda läkare får kritik

2013 anmäldes 977 läkare inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, varav 97 fall resulterade i kritik mot vårdgivaren.

Hittills i år har 837 fall anmältsi länet varav 115 resulterade i kritik mot vårdgivaren.

Från hela Sverige inkom 5 007 klagomål under 2013. 537 av dessa resulterade i kritik mot vårdgivaren.

Under 2014 har 5 264 klagomål inkommit från hela Sverige. 1 033 av dessa har resulterat i kritik.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg