”Man vill inte bo i Infra city”

Infra city blir Bredden.
Infra city blir Bredden.
Så här är det tänkt att området ska utformas.
Så här är det tänkt att området ska utformas.
Igår bytte Infra city till platsens ursprungliga namn: Bredden. Det är ett led i omvandlingen från handelsplats till ny stadsdel med bostäder, skolor och annan service. 2030 ska det stå klart.

Efter cirka 24 år plockades Infra city skylten ner på torsdagen. Området ska nämligen ta tillbaka sitt ursprungliga namn – Bredden.

– Idag har vi formellt namnskifte. Det är en viktig milstolpe i arbetet med att skapa en ny stadsdel i Väsby, säger Thomas Jonasson, marknadschef på Profi fastigheter.

När Profi köpte Infra city 2013 tittade de efter möjliga utvecklingsområdet. Det ingick mycket mark med byggrätter men behovet för kontor kändes mättat ett tag fram över. Därför börjades istället diskussioner med kommunen för att få till en detaljplaneändring med möjligheter till bostäder.

Så föddes fröet till den stadsdel som nu är konkreta planer, söder om handelsplatsen. Under våren ska detaljplanen ut på samråd och till sommaren kan ett beslut om detaljplan eventuellt komma till skott.

– Vi planerar för 1800 bostäder i området med byggstart, förhoppningsvis, 2020.

Att stadsdelen skulle komma med ett nytt namn var inget svårt beslut. Infra city är inte ett starkt rotat varumärke och känns daterat, menar Thomas Jonasson.

– Vi tror inte att man vill bo i ett område som heter Infra city, man vill bo i ett område som känns skönare. Och vi hade ju ett bättre alternativ, platsen heter egentligen Bredden.

Ungefär 20 procent av marken inom det nya området ägs av Magnolia fastigheter, resten av Profi fastigheter. Profi kommer inte själva bygga bostäder utan samverka med andra företag för att ta fram olika boendeformer. Förhoppningen är att den nya stadsdelen ska stå klar 2030.