Tre av fyra har inte fått besked

OH
"Många barn vittnar om koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa", säger Christina Heilborn, jurist på Unicef.
Förra året kom över 35 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Tre fjärdedelar av dem har fortfarande inte fått besked om de får stanna i Sverige.
– Ovissheten skapar en stress och kan leda till psykisk ohälsa, säger Christina Heilborn, jurist på Unicef.

Den 24 november förra året tog migrationspolitiken en ny riktning. Sverige gick från att vara ett av de generösare länderna i Europa till att anpassa sig till EU:s miniminivå. Tillfälliga uppehållstillstånd blev regel istället för permanenta och rätten till familjeåterförening minskade dramatiskt. Lagen som röstades igenom i juni har lett att antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat radikalt.

Förra året kom 35 369 ensamkommande barn till Sverige. Under årets tio första månader har det kommit 1 996.

Till stadsdelen kom det 163 ensamkommande barn förra året. Under 2016 har det kommit 29.

Tre fjärdedelar av de barn som sökt asyl under 2015 och 2016 väntar likt killarna på Sturebyskolan fortfarande på besked.

– De långa väntetiderna är besvärande, framför allt för barnen, men även ur rättssäkerhetssynpunkt. Det borde prioriteras resurser så att handläggningen kan gå snabbare. Tiden är så avgörande för barn. Många barn vittnar också om koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa, säger Christina Heilborn, jurist på Unicef.

I oktober slöt Sverige ett återvändandeavtal med Afghanistan som ska göra att processen vid utvisningar blir enklare att genomföra. Det har skapat oro bland många ensamkommande barn.

Tidigare i höstas skrev 300 lärare under en debattartikel i SvD där de kräver att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas. ”Den flyktingpolitik som just nu bedrivs i Sverige omöjliggör vårt arbete, och därför måste vi säga ifrån.”, skrev lärarna.
Unicef anser att det är viktigt att göra en noggrann individuell prövning.

– Man måste titta på hur familjesituationen ser ut. Barnet kan ha fått avslag på sin asylansökan, men om mottagandet inte är ordnat i hemlandet så strider det mot barnkonventionen att utvisa barnet, säger Christina Heilborn.

 

Fakta

Så många har fått besked

Avgjorda asylärenden för ensamkommande barn som sökt asyl från 1 jan 2015 till 23 nov 2016

Avgjorda ärenden 9 309 (26%)

Varav bifall 5 944 (64%)

Källa: Migrationsverket