Inte nöjda med hemtjänsten

DANDERYD Kundnöjdheten inom hemtjänsten i Danderyds kommun är lägre än genomsnittet för andra kommuner.

Danderyd hamnar på plats 192 av 288 deltagande kommuner. Det visar 2014 års undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet” där cirka 40 mått ingår.

Att kundnöjdheten är lägre än medelvärdet beklagas av kommunledningskontoret i en resultatsammanställning av undersökningen.