En av fyra får inte plats i våra skyddsrum

Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage
Bakom Torbjörn Falksund och John Düsing öppnar sig Råckstabergets skyddsrum.
Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage
De runda ventilerna ska skydda från att en bomb skadar skyddsrummet innanför.
Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage
En 30 ton tung betongdörr rullas fram med handvev om skyddsrummet måste stängas.
Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage
Handveven som ska stänga den 30 ton tunga dörren.
Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage
Så här ser dörrarna ut på andra sidan garaget, under Vattenfalls gamla huvudingång.
Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage
Tillsynsluckor där man kan inspektera om skyddsrummets skal har skadats.
Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage
Från den här mikrofonen ska viktig ropas ut till de som befinner sig i skyddsrummen.
Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage
Högatalare finns i skyddsrummet så att de som befinner sig där ska få all ny information.
Stockholm parkerings avdelningschef Torbjörn Falksund visar rummet där luften ska renas.
Stockholm parkerings avdelningschef Torbjörn Falksund visar rummet där luften ska renas.
Ett av de största skyddsrummen som finns i västerort rustas just nu upp – garaget i Råckstaberget.
Men det räcker inte.
17 000 invånare i Hässelby-Vällingby skulle inte få plats i stadsdelsområdets skyddsrum.

Dörrarna öppnas och vi kör ner i Råckstabergets garage under Vattenfalls gamla kontorsbyggnader. Torbjörn Falksund, avdelningschef för Stockholm parkering, sitter vid ratten och pekar rakt fram. Där finns en ficka ett tiotal meter in i berget, innan kurvan går vidare ner i garaget.

– Ser du den där fickan? Det är den som ska ta emot tryckvågorna om en bomb slår ner, säger Torbjörn Falksund.

Själva garaget, med plats för 56 bilar, har rustats upp och fått ny färg, belysning och nya larm. Men Råckstaberget har också ett annat, livsviktigt, ändamål. Här, bakom den 30 ton tunga betongdörren, ska 1 440 västerortsbor kunna skydda sig om kriget kommer.

Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage

Och då blir det trångt – en får en kvadratmeter var. Men skyddsrummet har även fler, för allmänheten stängda, rum. Ett är tillägnat skyddsrumschefen. Här ska material fyllas på, men än så länge finns ett nytt högtalarsystem installerat. Från den lilla mikrofonen i rummet ska chefen informera de som tagit skydd om senaste nytt.

I skyddsrummet finns också ett rum för ventilation, ett rum med en stor bassäng för vattnet och tillhörande brunn och runtom i garaget finns små besiktningsluckor där man kan kontrollera skador på utsidan av skyddsrummet. Framöver ska även torrtoaleter finnas på plats i förråden, redo för att ställas ut till användning.

Skyddsrum; Råcksta; Råckstaberget; garage

Men skyddsrummet i Råcksta kan inte skydda alla i västerort. Mitt i:s kartläggning visar att det totalt finns drygt 55 500 platser i de över 600 skyddsrummen i Hässelby-Vällingby. De flesta ligger i flerfamiljshus, skolor och industrilokalerna i Vinsta. Men 17 000 av de som bor i stadsdelsområdet får inte plats, vilket drygt 23 procent.

I Spånga är det ännu värre. Här står 26 procent utan skyddsrum.

”Skyddsrum är en lösning som främst har bedömts ge ett relevant skydd för människor i tätorter.”

Minst skyddsrum finns i villabebyggelsen i exempelvis Hässelby villastad, Nälsta, Kälvesta och Solhem.

– Skyddsrum är en lösning som främst har bedömts ge ett relevant skydd för människor i tätorter. Men hur man ska se på den här frågan är också något som kan komma att belysas i arbetet med vårt regeringsuppdrag, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Skyddsrummen ska kunna utrymmas på två dygn

Vid krig är det fastighetsägarens ansvar att se till att skyddsrummen, som får användas till annat i fredstid, utryms och görs i ordning på 48 timmar.

Under Kalla kriget satsade staten åtskilliga miljarder på att bekosta skyddsrum. När Sovjetunionen och Warsawapakten upplöstes 1991 fanns platser till 80 procent av befolkningen på 8,6 miljoner. Sedan dess har få nya skyddsrum byggts trots att befolkningen har växt.

Ingen organisation finns på plats om kriget kom i dag

Dessutom är det oklart hur många skyddsrum som är i skick att användas för det de är avsedda för. Men det kan vara ändring på gång. Under 2017 ska MSB göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig. Bakgrunden är den allt mörkare världspolitiska utvecklingen.

Kanske är det också därför som MSB har fått fler frågor från allmänheten om skyddsrummen. Många av oss har ju ingen aning om var vårt närmaste skyddsrum ligger och vem som skulle släppas in där.

Skulle vi klara att ta oss till skyddsrummen om kriget kom i dag?

– Då skulle vi inte ha en förberedd organisation för att hjälpa människor till skyddsrummen, utan skulle behöva improvisera, säger Svante Werger.

Fakta

Tre myter om skyddsrum

Du hör till ett speciellt skyddsrum: FEL

Det kommer inte att stå någon i dörren och pricka av dig. Om det behövs söken man sig helt enkelt till det skyddsrum som ligger närmast.

Det är förbjudet att förvara saker i skyddsrummen. FEL

MSB menar tvärtom att det är bra att skyddsrummen används i fredstid. Dock ska det gå att tömma skyddsrummen och ställa dem i ordning inom 48 timmar. Det är fritt fram för vem som helst att hjälpa till.

Det är hemligt för andra länder var skyddsrummen ligger. FEL

Symbolen för skyddsrum ska istället signalera till angripande makt: ”är har vi inget att dölja, här finn enbart civilbefolkning.”

Källa: Lars Gråbergs, handläggare på MSB