”Vi ska inte säga upp personal”

Prognosen är 14 miljoner kronor i underskott för utbildningsnämnden.
Prognosen är 14 miljoner kronor i underskott för utbildningsnämnden.
Utbildningsnämndens budget ska hamna i balans - men inga lärare ska sägas upp. Det är beskedet efter senaste nämndmötet.

– Det är ett tydligt direktiv från nämnden att vi inte ska säga upp någon personal, och barn i behov av särskilt stöd ska inte drabbas, säger Kaj Söder som är chef för utbildningskontoret och högsta ansvariga tjänsteman.

Redan i början av maj stod det klart att utbildningsnämnden gick med underskott och moderata oppositionspolitikern Kaj Bergenhill slog larm om risk för uppsägningar.


M: ”Risk att skolpersonal sägs upp”


Efter det senaste nämndsammanträdet den 30 maj står det nu klart att prognosen för 2017 är 14 miljoner kronor i underskott för hela året. Det är 1,9 procent av nämndens budget.

Enligt utbildningschefen Kaj Söder är det ökade personalkostnader som orsakar underskottet.

– Det har flera orsaker, men dels är det höjda löner, vi har ökat vår lärartäthet och vi har ökat andelen behöriga lärare.

Budgeterar man inte för sådant?

– Det är marknadsläget som styr lönerna och det är svårt att prognostisera för. Varje tjänst som vi tillsätter med en behörig lärare måste vi betala högre lön för än tidigare, säger Kaj Söder.

Det finns i dagsläget inga konkreta åtgärder för att sänka kostnaderna på de skolor som går med underskott. Men det kan handla om att på längre sikt se över lokaler eller att tidsbegränsade anställningar med obehöriga lärare inte förlängs.

Utbildningschefen kommer att tillsammans med rektorer och verksamhetschefer gå igenom ekonomin. Det är inte alla skolor som går med underskott.

– Det är sannolikt så att det kommer att vara olika åtgärder på olika enheter beroende på hur det ser ut just där, säger Kaj Söder.