Min lokala hjälte

Inte SL-kort till alla med ekonomiskt bistånd

NYHETER Inget gratis SL-kort för alla med försörjningsstöd – det är beskedet från socialnämnden som föreslår att MP:s förslag avslås.

Peter Söderlund (MP), även ordförande i X-Cons, och hans parti motiverade det fria SL-kortet med att alla i Tyresö ska kunna delta i aktiviteter och i samhället.

I dag utgör kommunens kostnad för SL-korten inom ekonomiskt bistånd cirka 105 000 kronor. Socialförvaltningen menar att kostnaderna skulle öka till cirka 200 000 kronor per månad, en kostnadsökning på 1,2 miljoner per år, om alla med bistånd skulle få rätt till SL-kort.