”Man tar inte tillvara på erfarenheten”

”Folk har redan slutat och jag tror inte de kommer tillbaka" säger en tidigare anställd .
”Folk har redan slutat och jag tror inte de kommer tillbaka" säger en tidigare anställd .
Mitt i har varit i kontakt med en anställd och två tidigare anställda som valt att sluta från barnenheten på socialkontoret i Upplands Väsby. De intervjuade har bett om att får vara anonyma.

”Låtsas lyssna på oss, sen gör man något helt annat”

Anställd på utredningsenheten

Ledningen säger att det är likadant på alla socialkontor i landet. Men de som slutar hos oss gör det inte för att arbetsbelastningen är hög utan för att arbetsmiljön är dålig, cheferna är långt bort. Vi ser knappt vår enhetschef.

Cheferna håller sig för sig själva, det är en helt annan kultur än vad vi hade för något år sen. Innan samtalade cheferna med medarbetarna inför ett beslut och lyssnade på våra åsikter. Vi fick inte alltid som vi ville men då fick vi åtminstone en förklaring.

Efter hösten hade vi höga förhoppningar om att den onda cirkeln skulle brytas. Men det känns som att ledningen vägrar inse allvaret.

Jag kan inte räkna hur många som har sagt upp sig de senaste veckorna. Vi är några kvar som kämpar men ser kollegor bli sjukskrivna och kollegor som säger upp sig.

Det har varit många möten för att stoppa personalflykten, det ska jag säga. Men det är ett spel för gallerierna. Man låtsas lyssna på oss, sen gör man något helt annat.

Det känns som att de ser personalen som utbytbar. De har visat ett stort ointresse för att försöka övertala de som säger upp sig att stanna kvar. Jag hörde av en medarbetare som slutade att chefen hade sagt Det var ju tråkigt, glöm inte att i fylla i blanketten. De frågade inte ens varför eller om de kunde göra något.

Anställda lämnar i protest

 

”Det går fort att förstöra något men tar lång tid att bygga upp det”

Tidigare anställd, sa upp sig efter sommaren.

Man tar inte tillvara på den erfarenhet som finns. Om någon erfaren vet att något inte funkar får man inget gehör. Den säkerhet som har arbetats upp med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer går förlorad när personalen slutar.

Det är den största förlusten. Kvalitén sjunker på grund av brister på alla nivåer. Ledningen tar till kortsiktiga lösningar men det långsiktiga hänger inte med.
Det som är mest eftersatt är personalomsorg, hur personalen mår i sin verksamhet och vilka möjligheter de har att utföra sitt uppdrag. Det är viktigt att tro på det man gör och är det viktigt att man känner sig delaktig i besluten. Det är svårt att arbeta i motvind och bara ta order när man inte tror att besluten kommer att hålla i längden.
Det känns som att de har sorterat bort personal med åsikter för att få en mer lättstyrd verksamhet. Vi brukade ha högt i tak men den här nya kulturen är något helt annat. Den här goda andan vi hade är borta, vad vi brukade kalla Väsbyandan. Det var värt mycket.
Det har kommit blommor och det har varit lite kakor i arbetsrummet. Här ska man peppa på. Men det är inget som förändrar att man tar beslut som påverkar arbetet negativt. Det kan aldrig kompensera, inte ens lön kan kompensera.

Socialchefen: ”Arbetsmiljön är inte bra”

 

”De har inställningen att alla är utbytbara”

Tidigare anställd, sa upp sig någon gång efter sommaren.

Jag har slutat på enheten på grund av hur situationen ser ut på arbetsplatsen. Det finns inte något förtroende för cheferna, de gör som de själva vill. De verkar ha någon sorts agenda som de inte delar med sig av till personalen.

Det är chefer och så är det personal. Det är en väldigt stor skillnad där emellan. Cheferna har sin lilla grupp och personalen ska bara göra sitt jobb och vara tysta. Cheferna kör på utan att personalen är delaktiga, sen kommer det beslut.

Istället för att lyssna på de anställda tar man in konsulter. Det är inte en lösning på problemen, det är en oerhört dyr lösning.

Det är inte så många fast anställda kvar och det är inte säkert för de boende i Upplands Väsby, de får inte den service de har rätt till. Många familjer har aktiva ärenden länge på den här enheten, konsulter är inte här någon längre tid. Konsulterna är jätteduktiga men det blir inte något långsiktigt tänk.

Tiden räcker inte till och ärenden måste prioriteras eftersom det är för få på enheten. Det kan innebära att den som inte har ett akut ärende får mindre tid med handläggaren. Man missar saker för att tiden inte räcker till.

Den dåliga kommunikationen med ledningen förvärrar arbetssituationen men gör också att folk väljer att sluta så det blir ännu värre. Jag tror att vi har hamnat på en bottennivå vad gäller antalet anställda nu. Vi har aldrig varit fulltaliga men så här illa har det inte sett ut på länge.

LÄS MER:

Socialchefen: ”Arbetsmiljön är inte bra”

Anställda lämnar i protest