”Inte värdigt en begravningsplats”

Jan-Erik Uhrström vid Säby begravningsplats
Jan-Erik Uhrström vid gravplatsen. Han kämpar för att något ska ske med infarten.
Vägen är delvis reparerad i våras, men ser ut så här.
Vägen är delvis reparerad i våras, men ser ut så här.
Säby begravningsplats
En förare kör förbi och tar paus utanför gravplatsen.
Jan-Erik Uhrström vid Säby begravningsplats
Jan-Erik Uhrström kämpar för att något ska ske med infarten.
Säby begravningsplats
Säby begravningsplats.
Säby begravningsplats
Säby begravningsplats.
Jan-Erik Uhrström vid Säby begravningsplats.
Jan-Erik Uhrström kämpar för att något ska ske med infarten.
Dålig väg, skräpigt och tidvis övergivna bilar.
Infarten till Säby begravningsplats upprör. Men en lösning är inte i sikte.

Tidigare Rönningebon Jan-Erik Uhrström har både fru och föräldrar vilande på Säby begravningsplats. Under flera år har han dock förfärats över hur uppfarten till begravningsplatsen ser ut och vad som händer på platsen.

– Jag har sett förfallet sedan min pappa begravdes här 1958. Här ligger våra gamla polare. Jag känner var och varannan som ligger här. Snart ligger jag själv här, säger Jan-Erik Uhrström.

Övergivna bilar

Uppfarten till begravningsplatsen ägs till en början av Stockholm Vatten men kyrkan och dess besökare har rätt att använda vägen. Längre upp, närmast begravningsplatsen, ägs marken av kyrkan. Vägen upp mot begravningsplatsen är knölig av potthål, ibland ser det bättre ut och ibland ser det värre ut. På marken som Stockholms Vatten äger står flera bilar parkerade. Här står också förare som tar paus och en kiosk med öppet morgon och förmiddag. Tidvis har det stått övergivna och slaktade bilar på platsen.

– Det är inte roligt när ett begravningsfölje kommer och det ser ut så här, säger Sören Lindblom som är föreståndare för kyrkogården.

Rastar hunden

Säby begravningsplats

När Lokaltidningen Mitt i besöker platsen kommer en mindre lastbil och kör förbi, för att sedan parkera uppe vid gravplatsens parkering.

– Vad ska han upp och göra då, säger Jan-Erik Uhrström indignerat och berättar att folk även sitter i bilar och sover här.

Snart stiger föraren ur för att rasta sin hund på gräset utanför gravplatsen.

Säby begravningsplats

Föraren hoppar ur för att rasta sin hund utanför gravplatsen.

Jan-Erik Uhrström berättar att han stöter på för att något ska hända. Han har talat med både kyrkorådets ordförande Donald Mosander, kommunalrådet Lennart Kalderén (M) och Gunnar Schön på Stockholm Vatten.

– Det måste bli bättre. Någon måste ta ansvar, säger Jan-Erik Uhrström.

Föreslår ny infartsparkering

Kyrkogårdens föreståndare Sören Lindblom föreslår att kommunen bygger en ny infartsparkering en bit ifrån platsen där alla bilar, närmre Säbyvägen. Här skulle också en hållplats för buss 745 mot Friedhemsplan kunna ligga menar han.

– Det skulle även avlasta parkeringarna vid centrum, tänker Sören och föreslår även bom nattetid in mot kyrkans mark.

Säby begravningsplats

Men när Lokaltidningen Mitt i ringer till kyrkorådets Donald Molander, Stockholm Vattens Gunnar Schön och kommunalrådet Lennart Kalderén (M) verkar inte någon lösning vara i sikte.

– Vägen ser inte bra ut. Och vi tycker inte att det ska vara en parkeringsplats här. Även kiosken leder till ökat slitage. Vi försöker att reparera vägen en del. Det här är också entrén till Salem och därför skulle vilja gå till Stockholms Vatten tillsammans med kommunen för att lösa frågan, säger Donald Molander.

Kommunen: ”Vi städar upp”

Men kommunalrådet Lennart Kalderén berättar att kommunen redan i dag gör mer än vad man behöver.

– Folk vänder sig till oss. Och vi städar upp ibland och har tagit hand om övergivna bilar trots att det egentligen inte är kommunens mark eller ansvar, säger Lennart Kalderén.

Jan-Erik Uhrström vid Säby begravningsplats.

Jan-Erik Uhrström vid uppfarten till Säby begravningsplats.

Gunnar Schön hänvisar till att vägen är ett servitut som kyrkan får lov att använda.

– Parkeringsplatsen är snarare en nackdel ur vattenvårdssynpunkt och en plats vi skulle kunna använda som upplag vid avverkningar. Jag misstänker att det är kommunens innevånare som ställer sig här som ett slags pendelparkering. Vi är villiga att sätta sig oss ned med kommunen och kyrkan, men vi är inte skyldiga att hålla vägen i något särskilt skick. Vill kyrkan lägga pengar på vägen så får de gärna göra det för oss. Kiosken betyder inte särskilt mycket. Vi ville hjälpa en ung man starta företag genom att arrendera ut en plätt. Det snarare minskar risken för sabotage på bilar, säger Gunnar Schön.

”Kommer att fortsätta”

Kyrkorådets Donald Molander låter inte särskilt optimistisk att det ska komma någon snar lösning.

– Jag tror att det här är något som kommer att fortsätta. Men det kan inte se ut som det gör nu, säger han.