Integration i fokus för nytt utskott.

Frågor om arbetsmarknad, flyktingar och integration ska samlas i ett nytt politiskt utskott i Väsby.

Tanken är att utskottet för integration och arbetsmarknad ska ta initiativ till utredningar och projekt inom integrationsområdet och också hålla sig uppdaterat med vad som händer i omvärlden.

Tidigare har de här frågorna legat hos Allmänna utskottet.

Kommunstyrelsen ska nu anta bestämmelserna för det nya utskottet.