ANNONS

Integrationsfrågan: Nya jobbprojektet ”Välkommen framtid” hyllas

Kommunalrådet Tobias Karlström (KD) i Täby om integrationsinsatserna som måste förbättras och samordnas. Han hyllar projektet Välkommen framtid.
Tobias Karlström (KD) är glad över det hittills lyckade jobbmatchningsprojektet Välkommen framtid. Även S-oppositionen är positiv till det.
Täbyalliansen hävdar att nyanlända i Täby är dubbelt så snabba på att hitta ett jobb jämfört Sverigesnittet.
Men det räcker inte.
Takten ska öka med ett nytt projekt som matchar nyanlända och arbetsgivare och bättre samordning av alla integrationsinsatser.

ANNONS

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och miljön var i fokus inför valet 2018. I artikelserien ”Ett år efter valet” tar vi reda på vad som hänt med vallöftena.

Täbyalliansen har kommit överens om en gemensam plattform och har lagt upp en tidsplan. Frågan är vad som har hittills hunnits med inom trygghetsområdet?

Och vad oppositionen ger för betyg på insatserna?

Vallöften om hårda krav på nyanlända

Täbyalliansen motade SD i grinden inför valet med en kravlista på nyanlända, de ska snabbt lära sig svenska, hur det fungerar här och bli självförsörjande.

Majoriteten var också överens om att privatpersoner och företag var viktiga att inkludera i integrationsinsatserna. Liberalernas vallöfte var att ge nyanlända mer jobbsökarstöd och individanpassa integrationsprogrammen och att företag som hjälper nyanlända till arbete ska få bidrag.

Fakta

Vallöften: Så ska integrationen bli bättre i Täby

Partierna gav många vallöften till Mitt i Täbys läsare som du kan se på listan här nedan.

Efter valvinsten har partierna satt sig ner för att ta fram en gemensam ”allianskappa”. Då har en del enskilda vallöften strukits och de som blivit kvar lagts in i en tidsplan.

Mitt i har ovan granskat vilka av vallöftena i listan som kan kryssas av ett år efter valet och vilka som återstår att infria.

Detta lovade de nu styrande partierna:

  • Tydliga krav på de som kommer hit att snabbt lära sig svenska och bli självförsörjande
  • Integrationsplikt för att få försörjningsstöd
  • Obligatorisk samhällsinformation
  • Obligatorisk introduktionsutbildning i språk och samhällskunskap för nyanlända
  • Välkomna volontärarbete och nätverk mellan invånare och nyanlända
  • Individanpassade integrationsprogram och stöd i jobbsökande
  • Jobbpeng till företag som hjälper nyanlända i arbete – för att få fler i arbete snabbt
  • Samverkan med civilsamhället/företag för integrationsinsatser
  • Företagslotsar med fokus på kompetensförsörjning
Källa: Mitt i

”Vi vill ta ett större grepp”

Kommunalrådet Tobias Karlström (KD) lovar inte snabba åtgärder som kan checkas av 2019.

– Vi vill ta ett större grepp och ta nästa steg för att bli ännu bättre på integration.

Det räcker inte att bara stärka upp enskilda delar. Han tar som exempel att mottagarprocessen, där nyanlända får hjälp att skaffa Bank-ID och annat praktiskt, utvecklats under hösten.

Kan bli stor organisationsförändring

Nästan på dagen ett år efter valet är planen att nämnden ger tjänstemännen uppdraget att utreda hela organisationen kring dagens insatser och samarbeten med andra myndigheter.

– Vi vill samordna och samla kommunens resurser mycket mer kring individen.

Senast första kvartalet 2020 landar slutrapporten på hans bord.

– Vi behöver lägga den tiden eftersom vi ska överväga att göra större förändringar.

Ny jobbmatching ger resultat

Tobias Karlström är dock stolt när han lyfter fram kommunens projekt ”Välkommen framtid”, som också hyllas av oppositionen. Startat i november. Beslutat om innan valet.

– Det är kul att vi på mindre än ett år fått ut mer än 160 personer i någon form av praktik eller arbete.

Bristen på lämpliga bostäder ett hinder

Oppositionsråd Agneta Lundahl Dahlström (S) ger majoriteten ”hittills godkänt” och hyllar ”Välkommen framtid”. Hon pekar dock på hindren för att nyanlända att hitta bostad i kommunen under etableringsfasen.

– Vi har ju inga bostäder till dem. När de har bott här i två år exporterar vi dem till Filipstad och Karlskoga eller andra kommuner.

Fakta

Så ska det fungera när nyanlända kommer till Täby

När Migrationsverket gett besked om uppehållstillstånd och att den som är nyanländ får komma till Täby tar kommunens socialsekreterare kontakt för att förbereda ankomsten. Kommunen har ansvarar för att ordna tillfällig bostad, svenskundervisning, samhällsorientering och skola, barnomsorg, äldreomsorg eller andra vård- och omsorgsinsatser.

Täby kommun ställer upp med ett tillfälligt boende under två år – lika länge som etableringsbidrag ges. Den som är nyanländ ska få stöd att under dessa två år hitta bostad och jobb.

Täby kommuns arbetskonsulenter och arbetsmarknadskoordinatorer inom ramen för projektet ”Välkommen framtid – vägen till arbete” hjälper till att matcha nyanländas kompetens med arbetsgivares behov.

Det nya jobbprojektet i Täby sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och är ett komplement till deras arbete. Arbetsförmedlingen erbjuder en mängd olika sorters anställningsstöd för att underlätta anställning av nyanlända, introduktionsjobb och nystartsjobb. Ett företag kan också få ekonomisk ersättning vid arbetsträning och praktikplats.

Källa: www.taby.se
Fakta

Så ser majoriteten ut i Täby

I valet för ett år sedan behöll Täbyalliansen inte oväntat makten. Moderaterna blev största parti. Liberalerna tappade stort. M styr tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna växte starkt – men hålls utanför alliansen.

Täbyalliansen har tillsammans 45/61 mandat i kommunfullmäktige och majoritet i nämnder och i kommunstyrelsen.

Röster i kommunvalet 2018:

Moderaterna 38,1 %

Liberalerna 18,5 %

Centerpartiet 8,8 %

Kristdemokraterna 7 %

Socialdemokraterna 13, 4 %

Miljöpartiet 4, 2 %

Sverigedemokraterna 7, 7 %

Vänsterpartiet 2,1 %

Övriga 0,4 %