Intensivträning erbjuds ungdomar

LÄNET Fler barn och ungdomar med en varaktig funktionsnedsättning ska erbjudas intensivträning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att upphandla intensivträning till barn och ungdomar som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.