Karta: Här bor råttorna på Kungsholmen

Johan Norqvist på Karlbergskanalens marina vid Kungsholms strand är van vid råttor på gatan utanför, också på dagen.
Johan Norqvist på Karlbergskanalens marina vid Kungsholms strand är van vid råttor på gatan utanför, också på dagen.
Råttorna har grävt hål i marken vid Kungsholms strand
Råttorna har grävt hål i marken vid Kungsholms strand
Råttorna tar över Stockholm.
På Kungsholmen är det värst vid Kungsholms strand, Nelly Sachs park och John Ericssons gata visar Mitt i:s interaktiva karta.
– Alla har väl sett filmer där nån trillar ner i ett hål och råttor kommer farande, det är väl lite så man tänker att det kan bli här, säger Johan Norqvist som jobbar på marinan vid Kungsholms strand.

Kartan visar alla råttanmälningar till stadens trafikkontor mellan jan 2015 och september 2016. Ju rödare desto fler anmälningar. 

Det kan knappast ha undgått någon att råttorna har invaderat stan det senaste året. Råttanmälningarna till staden skjuter i höjden med en ökning på 120 procent i innerstan hittills i år, jämfört med samma månader året innan.

På Kungsholmen är en av de värsta platserna korsningen Industrigatan och Kungsholms strand, visar Mitt i:s granskning av anmälningarna.

– Det är mängder av råttor här, också på dagen, säger Johan Norqvist som arbetar på Karlbergskanalens marina vid Kungsholms strand.

Hans kollega André Wodzinski håller med

– De springer här hela dagarna. De har grävt hål så att folk som promenerar snubblar och kan bryta benen, säger han.

På platsen har det alltid funnits råttor. Men den senaste tiden har problemet blivit mycket värre, berättar André Wodzinski.

– Det är inga problem på bryggan, vi kastar aldrig matrester där men på stadens mark är det många råttor.

Han är kritisk mot att staden inte håller rent och snyggt i området vilket gör att gnagarna frodas.

– Staden är så jäkla slöa. Jag har problem med beväxning av ogräs och röjs det inte samlas det en massa skit som råttorna kan trivas i, säger André Wodzinski.

Enligt Anders Porelius, pressansvarig på trafikkontoret, har staden just nu ingen tillräckligt bra fångstmetod för råttorna.

– Vi kan konstatera att den inte har varit så effektiv som vi hade önskat. Vi är medvetna om att vi ser en ökad råttpopulation men man ska komma ihåg att alla råttor inte är stans ansvar utan bara de som finns det offentliga rummet.

Han menar att fastighetsägare och allmänheten också har ansvar.

– Om man som fastighetsägare ser råttor gäller det att agera. Även våra medborgare bör tänka på att inte kasta matrester eller lämna saker som kan vara ätbart.

Vad kan ni göra om råttfällorna inte fungerar?

– Det vi gör nu är att ha en intern dialog om metoder och tillvägagångssätt för att stävja råttökningen. Exakt vad vi kommer fram till är för tidigt att säga.

Är skötseln av parker och gator något man behöver titta på?

– Vi sköter skötseln av våra parker och det offentliga. Men en sådan här sommar som varit väldigt varm innebär att människor kan vara ute i mycket högre utsträckning och lämnar då mycket skräp. Det gör att råttorna trivs väldigt bra. Förra sommaren hade vi kanske två dagar det var varmt.

Måste man inte öka städningen då?

– Det gör vi och vi sätter in punktinsatser i de stora parkerna som vi städar oftare. Men det blir svårt att hinna med om fler kastar sitt skräp.

Tidigare har staden använt ett effektivt råttgift som sprutades in i djurens gångar och sedan fastnade på deras päls. Men leverantören av giftet har inte uppdaterat sitt tillstånd vilket gör att det inte längre går att använda.

Enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är giftbristen en av orsakerna till den rådande råttexplosionen. Men snart kan giftet vara tillbaka.

– Nu har vi lämnat in en ansökan till Kemikalieinspektionen för dispens och de har signalerat att vi kan få en snabbehandling, säger Daniel Helldén.

Han menar dock att råttproblemet också är medborgarnas ansvar.

– Vad råttorna roar sig med är att äta matrester som slängs, så om stockholmarna ser till att inte slänga mat på marken kan det hjälpa till. Men det stora problemet nu är nog mer en effekt att vi inte haft tillgång till det här giftet, säger han.