Stort intresse för Vilundaparkens framtid

Vilunda
Väsbybornas idéer ligger till grund för de visioner som nu ska arbetas fram för Vilundaparken.
Omkring 420 svar kom in under kommunens dialog om Vilundaparkens framtid.
Nästa steg för kommunen blir att arbeta fram visionsförslag för området utifrån idéerna.

Förra söndagen avslutades medborgardialogen om Vilundaparken. Omkring 420 enkätsvar kom in under hela dialogprocessen.

– Att så många har visat intresse för den kommande utvecklingen av Vilundaparken är både roligt och spännande. Det innebär att vi har ett bra underlag för kommande programarbete, skriver projektledaren Blanka Libisz i ett mejl till Mitt i Väsby.

Kommunen ska i nästa steg gå igenom och analysera alla idéer som har kommit in.

– Utifrån inkomna synpunkter ska olika alternativa visioner utformas, berättar Blanka Libisz.

Senast våren 2017 ska Väsbyborna få säga sitt om de olika visionerna för Vilundaparken.