Introduktionsförskola öppnar i Vårberg

barn leker med tåg
Lek är grundläggande för barns utveckling.
På måndag öppnar den nya introduktionsförskolan i Vårberg. Den ska uppmuntra föräldrar att sätta sina barn i förskolan.
– Forskning visar att barn som gått i förskolan klarar skolan bättre, säger stadsdelsdirektören Susanne Leinsköld.

I Vårberg är andelen barn som går i förskolan lägre än i de flesta andra områden i Stockholm. I våras beslöt man därför Skärholmens stadsdelsnämnd att starta en introduktionsförskola. Dit kan föräldrar komma med barn mellan 1 och 5 år, som inte är inskrivna i förskolan.

På måndag är det premiär. Då startar introduktionsförskolan, på Rönnholmsgränd 42. Bland annat sångsamlingar, lek och pedagogiska aktiviteter står på programmet.

– Tanken är att visa dem vad en förskola kan erbjuda. Vi har förlagt den intill en vanlig förskola så att föräldrarna också ska kunna besöka den och se hur den fungerar, säger Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör i Skärholmens stadsdel.

I början av 2017 presenterade Stockholms stad en stor rapport om förskolan i Stockholm. Den visade att 2 500 av stadens 2–5-åringar inte går i förskolan – och att många av dessa barn bor i stadsdelarna Skärholmen, Rågsved, Rinkeby, Tensta-Hjulsta och Husby.

Samtidigt visar studier att förskolan är viktig för barnens utveckling, inte minst för dem som bor i socioekonomiskt svaga områden. Framför allt ger tiden i förskolan dem en bättre chans att klara skolan bra. De barn som gått i förskolan har överlag mer kunskaper och ett bättre socialt samspel med andra barn. Har barnen andra modersmål blir barnens svenska också bättre om de går i förskolan.

Det är mot en bakgrunden satsningen i Vårberg görs. Till skillnad från en vanlig förskola är det gratis att delta. Man behöver inte heller skriva in sig – det är drop in som gäller.

– Vana förskollärare ska hålla i verksamheten, säger Susanne Leinsköld.

Hon betonar att verksamheten också vänder sig till föräldrarna. Två gånger i veckan erbjuds SFI-undervisning och man ska ordna föräldraträffar med BVC om bland annat, hälsa, mat, språkutveckling, föräldraskap och första hjälpen. Dessutom kan man få träffa studie- och yrkesvägledare.

– Ohälsotalen är höga och inkomsterna låga, inte minst bland kvinnorna i Vårberg. Många kvinnor finns inte heller på arbetsmarknaden. Satsningen vänder sig framför allt till dem, säger Susanne Leinsköld.