Fler invånare ger skjuts åt handeln

Många Väsbybor väljer att handla dagligvaror utanför kommunen.
Många Väsbybor väljer att handla dagligvaror utanför kommunen.
Idag står en del lokaler tomma i Väsby centrum, i väntan på ombyggnad för nya handlare.
Idag står en del lokaler tomma i Väsby centrum, i väntan på ombyggnad för nya handlare.
Nya bostäderna som planeras i Väsby Entré kommer ge ett förbättrat underlag för Centrum.
Nya bostäderna som planeras i Väsby Entré kommer ge ett förbättrat underlag för Centrum.
Infra City expanderar, nästa år öppnar Sveriges största Biltema.
Infra City expanderar, nästa år öppnar Sveriges största Biltema.
Allt fler väljer att handla över kommungränsen, särskilt dagligvaror.
Men kommunen oroar sig inte – en ökande befolkning ska ge större marknad för detaljhandeln.

Handeln i Väsby växer, både omsättning och bemanning har ökat de senaste åren. Sen 2011 har omsättning i kommunen ökat med 11,9 procent för detaljhandeln, vilket delvis kan förklaras av en befolkningsökning på 6,1 procent.

– Vår ökning följer ungefär snittet för Sverige. Men tittar vi till Stockholm generellt sticker omsättningen iväg ännu mer. Jag har ingen bra förklaring till varför vi inte ökar mer än vi gör men vi ser en ökande konkurrens inom alla områden, säger Anders Wink, som är näringslivschef på Upplands Väsby kommun.

Kommunen har en dialog både med Väsby centrum och Infra city och ser gärna en god utveckling för handeln.

– Just vad gäller Centrum kommer det att byggas 1 200 bostäder i närområdet de kommande åren, det kommer ge ett förbättrat underlag för butikerna och Infra city är ett av Sverige mest expansiva handelsområden. Så jag är inte direkt orolig för detaljhandelns utveckling i kommunen, annat än kanske en konkurrens från internathandeln men det är inget unikt för oss, säger Wink.

Nya bostäderna som planeras i Väsby Entré kommer ge ett förbättrat underlag för Centrum.

Men allt fler verkar välja att handla utanför Upplands Väsby kommun. Sen 2007 har försäljningsindex minskat i kommunen. Det innebär att en mindre andel av befolkningen väljer att handla inom kommunen. Att omsättningen av handeln ändå ökar kan förklaras av att befolkningen ökar totalt.

– Ett index över hundra innebär att handeln omsätter mer än vad de lokala invånarna kan konsumera, man har ett inflöde av handel. Ett index under hundra innebär ett utflöde, att invånarna handlar någon annanstans, säger Rickard Johansson, analytiker på HUI Research.

En förklaring kan vara öppningen av Mall of Scandinavia hösten 2015, tror Anders Wink.

– Jag tror att alla kommuner norr om stan har märkt av Mall of Scandinavia, det går inte att säga annat.

Både dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln har ett sjunkande försäljningsindex. Men medan fler människor handlar sällanköpsvaror i Upplands Väsby, än de som faktiskt bor i kommun, väljer många Väsbybor att handla sina dagligvaror någon annanstans.

Infra City expanderar, nästa år öppnar Sveriges största Biltema.

– Jag kan inte svara på varför Väsbybor inte handlar här. Vi har ju dagligvarukedjor, de största finns här, säger Wink.

En möjlig förklaring skulle kunna vara att större livsmedelsbutiker lockar över kommungränsen.

– Det vi har sett på senare år är att stormarknader har växt och tagit större marknadsandelar, även lågpris har kommit starkt, säger Rickard Johansson.

Är det ett problem att många väljer att köpa dagligvaror utanför kommunen?

– Jag skulle säga så här, vi har en befolkning som ökar hela tiden. Vi ökar med cirka 1000 invånare per år. Det kommer säkert leda till att fler och större butiker öppnar när fler flyttar hit. Jag vet livsmedelskedjor som funderar på att etablera sig här, säger Anders Wink.