Invånare vill skydda miljöintressen

Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard bor mellan 100 och 300 meter från Storängen.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard bor mellan 100 och 300 meter från Storängen.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Fredrik Siljelöv och Lars Liljegard.
Storängen.
Storängen.
Tyresö kommun planerar att inrätta en masshantering vid Storängen i Raksta. Invånare i Östra Tyresö är kritiska och menar att kommunen inte tar hänsyn till platsens miljöintressen.
– Vi vill inte att de använder den här platsen eftersom den är superskyddsvärd, det tycker allt från länsstyrelsen till kommunen till EU som skyddar den här platsen, säger Fredrik Siljelöv.

Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram ett förslag till detaljplan för masshantering vid Storängen i Raksta.

Fredrik Siljelöv är initiativtagare till webbsidan stoppakrossen.se. Han och Lars Liljegard bor i området och kritiserar kommunens val av plats.

– Vi vill inte att de använder den här platsen eftersom den är superskyddsvärd. Det tycker allt från länsstyrelsen till kommunen till EU som skyddar den här platsen, säger Fredrik Siljelöv.

Storängen: flera miljöintressen

Fredrik och Lars tycker inte att kommunen har tagit hänsyn till miljöintressena i området. De anser att det finns flera felaktiga slutsatser i behovsbedömningen som ligger till grund för planuppdraget. Bland annat pekas platsen ut i en kulturmiljöinventering, innefattar riksintresset för naturvård, omfattas av strandskyddet samt gränsar till Tyresta naturreservat och Natura 2000 område.

– Vi tycker att de lurar till sig en plats som egentligen är ett riksintresse för naturvård, säger Fredrik Siljelöv.

Förvaltningschefen Sara Kopparberg är medveten om de olika miljöintressena som finns på platsen. Att kommunen utreder Storängen som alternativ är enligt henne på grund av att det inte finns så många alternativ i Östra Tyresö. Platsen måste vara stor nog och inte ligga för nära ett bostadsområde.

– Det finns ingen optimal yta att bygga på här, utan man måste väga massa olika intressen mot varandra. Det mesta är bebyggt med hus och det finns flera miljöintressen som står emot varandra. Det är det vi ska titta på.

Ingen påstår att det är guld och gröna skogar, det är ett tufft val.

Sara Kopparberg.

Två intressen ställs mot varandra

Genom att placera masshanteringen vid Storängen ställs två intressen mot varandra. Lokal masshantering blir en ekonomisk vinst och färre transporter ger mindre avgaser. De vinsterna ställs mot de eventuella konsekvenserna masshanteringen får på miljön vid Storängen.

– Ingen påstår att det är guld och gröna skogar, det är ett tufft val. Men vi har inte så många alternativ och då känner vi att vi måste titta på det här alternativet. Det kommer bli konsekvenser, men de måste så klart vara acceptabla för att man ska motivera en lokal masshantering, säger Sara Kopparberg.

”Blir tvungen att flytta”

Stadsbyggnadsförvaltningen skriver i sin behovsbedömning att platsen ligger en bit bort från bostadsbebyggelse, samt att detta inte kommer medföra några väsentliga hälsokonsekvenser. Fredrik och Lars tycker att bedömningen är felaktig eftersom de själva, samt många fler, bor några hundra meter från området.

– Vi har flyttat hit för att vi vill bo så nära nationalparken som man bara kan. Vi har inte flyttat hit för att bo vid en masshantering med en stenkross, säger Fredrik Siljelöv.

Vi värnar naturmiljön och det är en del av den landskapsbild som vi flyttat till.

Fredrik Siljelöv.

Om planerna går igenom kommer Lars och hans barn tvingas flytta från deras hus.

– Jag blir tvungen att flytta för jag har två barn som har allergi mot damm som inte komma kunna hantera det här. Vi bor här av en anledning och det är för att de inte kan leva i för mycket i föroreningar, säger Lars Liljegard.

 

Mitt i Tyresö har bett att få se dokumentet där Storängen pekas ut som det bästa alternativet. Stadsbyggnadsförvaltningen hänvisar dock till ett internt dokument som Mitt i Tyresö inte får ta del av. 

Fakta

Om massahntering

Masshantering innebär att restmaterial från byggarbetsplatser placeras på en och samma plats och bearbetas av en stenkross som gör materialet till grus.

Källa: Tyresö kommun.