Invånare: ”Torget är för mörkt”

Bro centrum.
Bro centrum.
Bro centrum är för mörkt, tycker en invånare som vill att politikerna investerar i fler gatlyktor.

Utanför biblioteket finns bara några få ljuspunkter, skriver Brobon, som tycker att kommunen ska sätta upp en lyktstolpe mitt på torget.

I ett medborgarförslag skriver han att torget uppfattas som otryggt och skumt på kvällarna.

”Det rör sig mycket folk i området och det är inte så trevligt att gå där ensam när det är mörkt på kvällen.”

På parkeringen finns inte heller någon belysning, förutom de lampor som lyser upp trädstammarna. Också där behövs lyktstolpar, tycker invånaren.