Invånare vädjar om att skog sparas

HELENELUND Riv upp förslaget att flytta Eriksbergsskolan till Näckanskogen. Det begär Föreningen Rädda Näckan i en skrivelse till kommunens högsta politiska ledning.

Med den breda och allvarliga kritiken mot flytten från boende i området som bakgrund vädjar föreningen till kommunen om att stoppa det aktuella förslaget och börja om från början.

Föreningen anser att kommunen bör ta fram ett bredare utredningsmaterial samt göra det tillgängligt för allmänheten så att alla kan syna olika argument.