Invånarna får tycka till om cykelvägarna

Vallentuna Nu kan Vallentunaborna säga sitt om cykelvägarna i kommunen.

På kommunens hemsida, vallentuna.se, finns en enkät där invånarna kan svara på frågor om sitt cyklande och vad de tycker om cykelvägnätet i kommunen.

Enkätsvaren, som är anonyma, kommer sedan att ligga till grund för kommunens nya cykelplan.

Sista svarsdag är 31 oktober.