Invånarna nöjda med sin kommun

Sollentuna kommun är riktigt bra på det mesta, men på miljön kan man bli bättre. Det visar en ny rapport som granskat landets samtliga kommuner.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för tredje året i rad rangordnat Sveriges kommuner utifrån ett antal kriterier. Det mesta visar positivt för Sollentuna.

Gymnasiebehörigheten är näst intill exempellös. Eleverna gör också bra ifrån sig i de nationella proven. Skolorna är dessutom riktigt effektiva. Bara 16 kommuner får mer ut av sin skolpeng än Sollentuna.

Andra bra saker med Sollentuna är öppettiderna på biblioteken och simhall. Arbetslösheten är låg och många nya företag startades förra året. Sollentunaborna verkar också må bra. Antalet sjukpenningdagar är bland de lägsta i Sverige.

Själva tycker Sollentunaborna att kommunen är bland de tio bästa i landet. Det enda kommunen är sämre än snittet på är andelen miljöbilar inom organisationen, nöjdhet med särskilt boende och handläggningstider för hjälp med ekonomiskt bistånd/socialbidrag.

När det gäller just miljöbilar har kommunen dock klättrat i rankning det senaste året.

Klättrat har man gjort i ytterligare 12 av de totalt 39 kriterierna som mätts i undersökningen. Bara inom sju områden har man tappat i rankning.

Tanken med ”Kommunens kvalitet i korthet” är just att främja förbättringsarbete inom kommunen.

– Vi fick höra att det fanns så mycket olika jämförelser och mått. Vi beslutade att ta fram de intressantaste och mest lättbegripliga. Måtten ska vara så enkla att man förstår vad man behöver göra för att bli bättre, säger projektledaren Lars Strid.

Han lyfter fram en faktor där Sollentuna ligger i topp som exempel – hur många olika personer från hemtjänsten äldre personer får besök av under två veckor.

– När man pratar med äldre får man höra att det här är en av de viktigaste faktorerna. Men det är inte så lätt som att anställa mer folk, för vi mäter också effektiviteten, utan det handlar om att organisera arbetet på rätt sätt, säger Lars Strid.