Invånarna ska staka ut vägen

Upplands-Bro Hur ska Upplands-bro se ut i framtiden? Den frågan uppmanas invånarna ge svar på i ett visionsarbete som kommunen dragit i gång.

Vid Kungskalaset fanns två projektledare på plats och samlade in synpunkter från medborgare. Kommunen ordnar under året så kallade framtidsverkstäder och vill engagera barn och ungdomar i skolorna. Allt ska utmynna i en vision som ligger till grund för framtida politiska beslut.

– Vi vill att många ska känna sig delaktiga i det här. Skolklasser, föreningar, företagare och vanliga människor ska få säga sina åsikter, säger Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande.