Invånarna skyldiga stadsdelen 2 miljoner

Vasastadsborna slarvar med sina fakturor.

– Den största summan står obetalda hyror på äldreboenden för, säger Marie-Louise Katz på Norrmalms stadsdelsförvaltning.

2 169 881 kronor och 68 öre. Det är Norrmalmsbornas skuld hos stadsdelen. Främst handlar det om obetalda avgifter till stadsdelens äldreomsorg.

Till största delen är det avgifter för äldreomsorgen samt boendeavgifter för gruppboenden, servicehem och liknande. Men även en stor mängd obetalda förskoleräkningar, berättar Marie-Louise Katz, redovisningsansvarig på Norrmalms stadsdelsförvaltning.

– Vi har lika många obetalda fakturor inom tre stora områden – boende, äldreomsorg och förskola. Men förskoleavgifterna rör betydligt lägre belopp.

Förutom skulder till stadsdelen har Norrmalmsborna även stora skulder till exploateringskontoret och trafikkontoret, skriver tidningen Metro som kartlagt skulderna.

Totalt saknas 104 miljoner kronor i obetalda fakturor till stadens förvaltningar och kontor. De 20 miljoner kronor som saknas hos exploateringskontoret handlar främst om obetalda fakturor för tomträttsavgifter.

Till trafikkontoret är stock­holmarna skyldiga 12 miljoner kronor, främst då fakturor för bortforsling av skrotbilar. Eftersom bilvraken ofta saknar en ägare, är det svårt att skicka faktura, berättar Barbro Edlund, ekonomichef på kontoret.

Hos idrottsförvaltningen saknas drygt 3 miljoner, men betalningsviljan har ökat sedan förvaltningen i fjol börjat spärra de föreningar som är sena med betalningen. Inga nya lokalbokningar kan göras innan de gamla räkningarna är betalda.

På Norrmalm saknas det strax över 2 miljoner kronor varje månad, större delen av året, berättar Marie-Louise Katz.

Några av invånarna i stadsdelen ligger helt enkelt alltid efter med fakturorna.

– Det är inte lika illa hos oss som hos vissa andra stadsdelar, men det är klart det är ett problem. Det är stora belopp vi ligger ute med hela tiden, säger Marie-Louise Katz.

För 104 miljoner skulle Stockholms stad kunna anställa 240 nya förskolelärare eller 200 lärare i grundskolan.

Fakta

Nästan 30 000 fakturor är obetalda

Den största skulden till staden har invånarna i Spånga-Tensta: 4,8 miljoner kronor. De är tätt följda av Södermalmsborna som är skyldiga sin stadsdel 4,7 miljoner kronor.

28 600 fakturor var den 31 juli försenade och obetalda.

Stockholm stad skickar sammanlagt ut runt 1,5 miljoner fakturor varje år.

Källa: Stadslednings­kontoret/Metro