Invandrare får bättre hjälp till jobb

En kortare väg från nyanländ till nyanställd. Det är målet när Arbetsförmedlingen öppnar ett helt nytt kontor i Spånga. Etableringsverksamheten för nyanlända invandrare invigdes i fredags i närvaro av integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

Det nya kontoret har drygt 50 medarbetare som tillsammans talar 29 olika språk.

– Integration är samhällsbyggande. Vårt uppdrag är oerhört viktigt, arbete är den effektivaste vägen till integration, säger Nazli Sahin, sektionschef på Arbetsförmedlingen Spånga Tensta, i ett pressmeddelande.

Kontoret på Stormbyvägen har hela Stockholms stad samt Lidingö som upptagningsområde.

– I stället för att ha handläggare utspridda på olika arbetsförmedlingskontor har vi valt att samla alla på ett ställe. På så sätt kan vi arbeta koncentrerat och ­intensivt. Det ger även en tydlighet gentemot de sökande och i slutändan bättre service, säger ­David Finch på Arbetsförmedlingen.

I dag är omkring 880 personer inskriva i etableringsprojekt och de väntas bli fler i framtiden på grund av oroligheter runt om i världen. Arbets­förmedlingen i Stockholm har, enligt egen uppgift, de bästa resultaten i landet när det handlar om etablering av nyanlända – mycket tack vare tillgång på jobb i länet.

– Vi arbetar mycket med arbetsgivarkontakterna och fokuserar på individuell matchning till jobb. Det funkar inte att sitta och vänta på att jobben ska komma in till oss, säger David Finch.

Arbete är den effektivaste vägen till integration.nazli sahin, chef på arbetsförmedlingen