Inventering av kulturmiljön i Gustavsberg

Kartan som visar vilka objekt som klassificerats.
Kartan som visar vilka objekt som klassificerats.
Under hösten har en inventering över Gustavsbergs unika kulturmiljö genomförts.
Nu kan Värmdöborna ta del av resultatet.

Värmdö kommun har under hösten genomfört en inventering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i centrala Gustavsberg.

Bebyggelsens kulturhistoriska värde graderas i tre klasser: mycket högt värde, högt värde och visst kulturhistoriskt värde som representeras av färgerna blått, grönt och gult.

Nu finns en karta som visar vilka objekt som klassificerats. Se kartan här.