Investeringar i unga ska ge klirr i kassan

Det går att göra klipp på mer än aktier. Att investera i människor kan vara mer lönsamt än att satsa pengar på börsen.

Därför vill Folkpartiet införa sociala investeringsformer.

Barnen är framtiden, heter det.

Men när kommuner måste prioritera läggs ofta mer pengar på exempelvis sjuka eller arbetslösa som är i akut behov av hjälp än på långsiktiga, förebyggande åtgärder.

Det är inget konstigt att de i störst nöd får hjälp först, men om kommunerna kunde avsätta pengar för att förhindra att problemen uppkommer över huvud taget så finns stora mänskliga och ekonomiska vinster att göra.

Det är grundtanken med så kallade sociala investeringsfonder.

Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande i Sollentuna kommun, är en ivrig förespråkare:

– Konjunkturen går upp och ner och kommunens ekonomi kan vara bra eller dålig. Det fiffiga med sociala investeringsfonder är att det finns pengar avsatta för att göra offensiva investeringar oavsett ekonomiskt läge, säger han.

Lennart Gabrielsson tänker sig att kommunen avsätter 20 miljoner kronor i en fond.

Där kan olika kommunala verksamheter söka pengar och när de ger effekt – i form av minskade kostnader – återförs pengar till fonden.

– Om inte människor får utbildning, kommer ifrån droger eller får arbete, då kostar det en massa pengar. Så det här är en utomordentligt bra affär, säger Lennart Gabrielsson.

Den andra fördelen med sociala investeringsfonder är den mänskliga delen.

Människor får hjälp i ett tidigt skede och slipper hamna i sjukdom, arbetslöshet eller drogberoende.

Liknande tankar finns runt om i landet. En av de första kommunerna att införa fonderna var Norrköping som drog i gång 2010.

– Jag tror att det är viktigt att vi kan utvärdera insatser för att kunna visa på hur vi bäst kan använda samhällets resurser, säger Louise Källbom.

Hon är temaledareSveriges kommuner och landsting (SKL) och arbetar där med sociala investeringar.

Hon är också delaktig i Norrköpings kommuns arbete på samma område.

– Vi är fortfarande i startfasen, både i Norrköping och i Sverige. Däremot finns den här typen av tankar mer utvecklade internationellt sett, säger Louise Källbom.

Socialnämndens ordförande Lennart Gabrielsson hoppas att de sociala investeringsfonderna kan införas i Sollentuna under nästa år.

I sommar ska kommunfullmäktige ta ställning till om frågan ska utredas.

Om inte människor får utbildning, kommer ifrån droger eller får arbete, då kostar det en massa pengar. Lennart Gabrielsson (FP)