Invigningen av nya stallet inställd – ”Politikerna saboterar”

Säby Ridskola i järfälla inviger sitt nya stall
Invigningen inställd. Kommunen vill se över avtalet.
På lördag skulle Järfälla ryttarförening inviga det nybyggda stallet, som ska minska kön och säkra föreningens framtid. Det enda som saknades var att skriva på avtalet med kommunen. Men då kom kallduschen: Kommunen drog sig ur i sista stund.
– Jag trodde först att de skämtade, säger Carina Carlsson, ordförande i föreningen.

Järfälla ryttarförening är i skriande behov av större lokaler och fler hästar. Dels behövs fler betalande medlemmar för att få den kostsamma verksamheten att gå runt ekonomiskt och dels är efterfrågan på fler platser skriande i kommunen. Föreningen har 350 barn och ungdomar i kö som inte får plats.

I flera år har ryttarföreningen varit i förhandlingar med kommunen om att få till en lösning. Först renoverades det gamla stallet, vilket gjorde att man kunde snudd på dubbla antalet hästar. För fyra år sedan fattade beslut om att man dessutom skulle bygga ett helt nytt stall, med plats för 26 hästar till.

Stall klart, avtal klart, invigning… inställd

Och efter byggförseningar och långdragna avtalsförhandlingar (som bland annat handlar om att kommunen ska ta över två fastigheter som föreningen byggt och äger) står stallet nu klart. Och avtalet låg redo att skrivas under i måndags.

Då kom kallduschen.

– De stoppade avtalet. Jag trodde först att de skämtade, säger Carina Carlsson, ordförande i ryttarföreningen.

Oppositionen: ”Återigen prioriteras tjejidrotter ned”

Varken hon eller någon annan inom föreningen har fått någon förklaring till varför. Plötsligt stod de där utan avtal. Lördagens invigning av stallet fick ställas in.

– Vi behöver de nya platserna för att nå den volym som krävs om det här ska vara en välfungerande verksamhet rent ekonomiskt, säger Carina Carlsson.

”De spottar på alltihop”

Hon är extra kritisk mot att beskedet kom så pass sent.

– På vilka grunder har de fattat det här beslutet? Vi har inte fått veta någonting. Vill man ha föreningar som bedriver verksamheter i Järfälla så kan man inte bete sig så här. Det är som att de spottar på alltihop, säger hon.

Torsten Friberg (C), ordförande i kultur- demokrati- och fritidsnämnden, menar att det är så enkelt som att de ville se över avtalet en gång till.

– Vår ambition är jättehög att vi ska teckna ett avtal, men när förvaltningen presenterade det här i måndags så kände vi att vi behöver se över delar av det, säger han.

Vilka delar?

– Det är delar av hyresavtalet vi behöver diskutera lite mer inom politiken. De två ridstallen som föreningen har som kommunen kanske ska köpa och rusta upp ligger också i avtalet. Det är ett litet frågetecken om det ska göra det, eller om man ska hantera det annorlunda, säger han.

Hoppas på avtal i juni

Torsten Friberg menar att det hela är odramatiskt och att förhoppningen är att kunna teckna ett avtal under juni månad. Men på en punkt är han självkritisk.

– Det jag kan beklaga är att beskedet kom så sent, men det var för att vi fick underlaget så sent, säger han.

Carina Carlsson köper inte den förklaringen.

– Vi har jobbat för ett avtal i tre år och förhandlat intensivt i ett år. Vi har frågat flera gånger om alla beslutsfattare är med och fått svaret att det är så. De har alltså haft mycket lång tid på sig att komma med eventuella synpunkter. Nu är det för sent, säger hon.