Irans svartbygge står ännu kvar

Över ett år har gått sedan Irans ambassad uppmanades att riva sin olagliga tillbyggnad. Men ännu har inget hänt.

Frågan ligger nu åter hos UD.

– Vi försöker med våra verktyg, som jag inte kan gå in på vilka de är, att få ambassaden att inse det kloka i att följa stadens beslut, säger Anders Nyström, vice protokollchef på Utrikesdepartementet (UD).

Sedan några veckor tillbaka har de tagit över diskussionerna med Irans ambassad. Deras uppgift är att få ambassaden att följa Lidingö stads föreläggande om att riva sin tillbyggnad. Tillbyggnaden är nämligen mycket större än vad bygglovet tillåter.

Mitt i Lidingö tidning har tidigare skrivit om att Lidingö stad inte har några sanktionsmöjligheter mot en ambassad som bryter mot bygglovet, eftersom ambassaden har immunitet.

– Men i samma konvention som reglerar immuniteten står också att ambassader ska följa lagen i det land där de finns, det är inget att diskutera, säger Anders Nyström.

Varför river de inte bara byggnaden?

– Vi har inte fått någon riktig förklaring till detta.

Men enligt ambassadens advokat Niclas Karlsson vill ambassaden vänta och se vad diskussionerna med kommunen leder till.

– Bygget har avstannat i avvaktan på utfallet av de förhoppningsvis fruktbara samtal som kan ske med kommunen. Förhoppningsvis kan de sedan göra arkitektoniska åtgärder så att byggnaden inte ter sig så skrymmande.

Han betonar att Irans ambassad gärna vill lösa problemet och ha en dialog.

– Jag har träffat ambassadpersonalen flera gånger och de är högst angelägna om att hitta en samförståndslösning. Ambassaden är en fin byggnad och den ligger vackert, så de vill att det ska finnas en positiv syn på det här bygget, säger Niclas Karlsson.

Fakta

Tidsfristen ute

Sommaren 2010 upptäcktes att Irans ambassad byggt mer än vad bygglovet tillåter.

I Januari 2011 fick ambassaden besked om att byggnaden måste rivas.

Den 30 juni skulle till­byggnaden vara borta, men den står ännu kvar.