ANNONS

Iranska ambassaden får bygglov

Irans ambassad får bygglov för ny tillbyggnad.
Ambassaden beviljas en tillbyggnad på 600 kvadratmeter i två våningar.
Iranska ambassadens utbyggnad har varit en följetong sedan 2009 och varit ett ärende för mark- och miljööverdomstolen.
Men nu har Lidingö stad beviljat bygglov för ambassaden.
ANNONS

2009 fick Irans ambassad bygglov för att bygga ut. Men ambassaden började bygga större än vad bygglovet tillät. Kommunen krävde att utbyggnaden skulle rivas och renoveringen blev ett ärende för mark- och miljödomstolen och senare mark- och miljööverdomstolen, som till slut bedömde att byggnaden inte skulle rivas.

Sedan förra året har nya förhandlingar pågått mellan ambassaden och kommunen och nu har ett nytt bygglov beviljats. 600 kvadratmeter i två våningar och med en öppen yta på 79 kvadratmeter.

Luftigare utbyggnad

Byggnaden blir luftigare än som tidigare var planerat, vilket varit viktigt för huvudbyggnadens kulturhistoriska värde. Stadens antikvarie har varit med under diskussionerna.

– Staden och iranska ambassaden har i samförstånd kommit överens om ett alternativ som båda parter ser som ett bra förslag. Ambassaden får de kompletterande utrymmen som de behöver för sin verksamhet och staden får en utformning på tillbyggnaden som tar hänsyn till huvudbyggnadens kulturhistoriska värde, säger bygglovschef Agneta Tarandi.