Iris tvåa i tävling med fredsbilder

Danderyd Iris Weström, 13 år, från Danderyd, har fått ett av 23 hederspris, det vill säga ett delat andrapris, i en världsomfattande teckningstävling för 11-, 12- och 13-åringar, kallad Lions fredsaffischtävling. Iris Weströms bidrag var en fredsduva.

– Jag vill att de som ser min teckning ska känna hopp inför framtiden. Vi måste kunna lösa våra problem utan våld, säger Iris.

Iris vann först en lokal tävling i Danderyd med 140 bidrag, sedan en uttagning med bidrag från hela Sverige. Sist var hon med i en uttagning av bilder från olika länder.

Enligt arrangörerna har runt 400 000 teckningar ritats till tävlingen.