Min lokala hjälte

Ishalka på dåligt sandad trottoar

STOCKSUND Det är direkt livsfarligt att ta sig fram på vissa trottoarer i Stocksund, menar Wilhelm Hedenstierna som tog en bild när han i mitten av mars var ute på promenad på Kungsvägen med sin hund, cocker spanieln Figo. Både han och en okänd mamma med barnvagn valde att ta sig fram på den sandade gatan i stället för på den ishala, osandade trottoaren.

Wilhelm Hedenstierna menar att snöröjningen denna vinter varit sämre än tidigare snörika vintrar och att många uppmärksammat detta. Sofie Enander, anläggningschef i Danderyd, säger att vinterns snöröjning försvårats av temperaturväxlingar som gjort att snön omväxlande smält och frusit.