Ishall och rink på Sätra IP kan rivas

Ishallen och rinken på Sätra IP är byggd på dålig mark, vilket har lett till marksättningar. Nu under­söker staden om de ska renovera eller riva byggnaderna.

– Alla som har utnyttjat utomhusrinken vet att den lutar kraftigt. Det beror på marksättningarna, säger Hans Eriksson vid idrottsförvaltningen.

Ishallen och rinken på Sätra IP har satt sig och någonting måste göras, menar idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. Det första alternativet är att rusta upp byggnaderna, det andra är att göra om helt och hållet, och grunda bättre.

– Det kan vara så att man konstaterar att det är bättre att riva hallen och bygga en ny på samma plats. Det får utredningen utvisa, säger Hans Eriksson.

Anledningen till marksättningarna är att rinken och ishallen är byggd på ostabil grund.

– Många av stadens idrottsplatser är byggda på dålig mark, gamla sjöbottnar i mångt och mycket. Där har det inte varit ekonomiskt försvarbart att bygga bostäder och kontor och då anlade man för det mesta idrottsanläggningar på marken. Sätra IP är en sådan plats, säger Hans Eriksson.

I utredningen kommer man också att se över hur man kan förbättra tillgängligheten i ishallen.

– Den är dålig i dag. Speciellt om vi gör en nybyggnation måste vi se till att tillgängligheten är bra, säger Hans Eriksson.

Rapporten beräknas bli klar i slutet på hösten. Då kommer man även att presentera vilka åtgärder som bör vidtas.

Många av stadens idrottsplatser är byggda på dålig mark.