Ishallen i Brantbrink ska snart återuppstå

nyheter Brantbrinks ishall i Tullinge kommer att byggas upp igen inom kort. Hallen stängdes den 26 december efter det att delar av taket rasat in av tyngden från snömassor.

Skadorna var så omfattande att byggnaden fick rivas. Nu är politikerna i kommunen eniga om att ishallen ska byggas upp igen så fort som det bara är möjligt.

– Tidsplanen kommer att väga tungt när vi nu upphandlar byggare, säger Roger Vintemar, anläggningschef i kommunen.

Man tittar även på möjligheten att bygga i etapper, om det går att få i gång isverksamheten innan hela hallen är färdig.