”Islamistisk icke-tolerant miljö” på fritidsgården Northside

Northside
Fritidsgården Northside på Malmvägen stängdes den 9 maj efter att en extern utredning visat på allvarliga missförhållanden.
Efter larm om missförhållanden på Northside på Malmvägen utreddes fritidsgården och den 9 maj stängdes den permanent.
Den externa utredningen visade på att kriminella i området delvis styrt verksamheten, och på våld och sexuella trakasserier från delar av personalen. Dessutom beskrivs hur gården präglats av en ”Islamistisk icke-tolerant miljö” och att det har visats religiösa Youtube-klipp på fritidsgårdens tv.

Det var den 27 mars som fritidskontoret i Sollentuna fick ett tips om att allt inte stod rätt till på Northside. Uppgifterna var så allvarliga att gården stängdes omedelbart och en extern utredning tillsattes.

Utredningen visade att situationen var ännu värre än befarat och den 9 maj stängdes gården permanent.

Fysiskt våld mot unga som bestraffning

I utredningen framkommer uppgifter om att delar av den manliga personalen har trakasserat både ungdomar och kollegor sexuellt. Det finns även vittnesmål om att delar av personalen vid flera tillfällen ”utövat fysiskt våld mot ungdomar som bestraffning”.

Kriminella i området har kunnat infiltrera verksamheten och det har växt fram en tystnadskultur där ”nästan samtliga personer är rädda för att berätta vad de varit med om på Northside.”

Unga som förespråkade hederskultur bekräftades

Dessutom finns det enligt utredningen ”uppgifter om att fritidsgården präglas av en Islamistisk icke-tolerant miljö, där både delar av personalen och delar av ungdomarna är öppet fördömande mot flickor, kvinnor och HBTQ-personers fri- och rättigheter”.

Det finns även vittnesmål om att det med jämna mellanrum har visats religiösa Youtube-klipp på fritidsgårdens tv, ”vilket ytterligare spätt på den icke-toleranta miljön”, och anställda ska ha ”agerat bekräftande mot ungdomar som förespråkar hederskultur”.

”Jag är chockad, besviken och arg”

Fritidsgårdarna fördes vid årsskiftet över från Utbildningsnämnden  till kultur- och fritidsnämnden. Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden berättar att hela nämnden var på studiebesök på Northside i januari och att man då inte såg några tecken på missförhållanden.

– Vi får även in kvalitetsrapporter från fritidsgårdarna och vi följer upp dem, men här har systemet inte funkat. Det här strider mot allt vi står för, så som jämlikhet och allas lika värde. Jag är chockad, besviken och arg, säger han.

Polisanmälan har lämnats in

Nu pågår ett arbete kring hur kommunen ska gå vidare.

– Nyordningen innebär att alla anställda på fritidsgårdarna anställs centralt. Men vi får återkomma till hur tillsynen ska förstärkas och hur fritidsverksamheten i centrala Tureberg ska utformas. Det gäller också att skapa en trygg miljö så att alla unga på gårdarna vågar berätta om det är något som är fel, säger Magnus Ramstrand.

Kommunen har inlett en arbetsrättslig process när det gäller flera personer i personalen från Northside.

– Dessutom har polisanmälan gjorts både av kommunen och av privatpersoner, säger Magnus Ramstrand.