Islinge får permanent förskola

Det behövs förskoleplatser på Lidingö
Det behövs förskoleplatser på Lidingö
Paviljongen på Kalvhagsvägen ska ersättas av en permanent förskola - Islinge förskola.
Här ska beredas plats för över 100 barn.

Just nu kallas den tillfälliga paviljongen på Kalvhagsvägen fd Kalvhagens förskola. Den permanenta förskolan ska heta Islinge förskola.

Redan tidigare fanns planer på att ersätta paviljongen med en permanent förskola. Nu har staden beslutat att genomföra detta och dessutom skapa plats år 100 till 110 barn i förskolan, istället för 70, som idag. Detta eftersom staden konstaterar att behovet av förskoleplatser är stort i området.

Enligt stadens planer ska den nya förskolan byggas norr om den tillfälliga paviljongen, den kommer också att få en gård och parkeringsplatser anpassade efter förskolans storlek. Gång- och cyklelvägen intill kommer inte att påverkas av av bygget. Däremot kommer eventuellt gångstigen från Norra Kungsvägen att behöva dras om.

Under byggtiden kommer förskoleverksamheten att drivas i den tillfälliga paviljongen.

Planen är att förskolan ska börja byggas sommaren 2019 och stå helt klar 2020.

Ett samrådsförslag tas nu fram och under våren kommer närboende att kontaktas och få komma med synpunkter på förslaget.