ANNONS

It-satsning för flera miljoner i gymnasiet

En dator per gymnasielev och kompetensutvecklad personal.

Det är kommunens mål med två olika miljonsatsningar som klubbades igenom förra veckan.
ANNONS

– Vad vi har längtat, säger Monika Fröberg, Mälargymnasiets rektor.

I höstas kom elever från Järfällas grundskolor som vant sig vid datorn som en naturlig del i undervisningen till ett gymnasium där lärarna fortfarande är tvungna att boka en datorsal så fort man vill använda tekniken.

Men snart kan gymnasiet alltså komma i kapp. Kommunstyrelsen har avsatt tre miljoner för att förbättra it-infrastrukturen så att gymnasiet står berett för en kommande satsning på fler mobila datorer.

– Vi har legat långt efter grundskolan på it-området så det känns jätteroligt att vi nu ges möjlighet att införa en dator per elev här också, säger Monika Fröberg.

Hon får medhåll från kommunstyrelsens ordförande, Claes Thunblad (S).

– It har varit eftersatt på gymnasiet under många år. Men nu inleder vi en satsning som ska förbättra och göra vår gymnasieskola mer attraktiv.

När blir det en dator per elev?

– Det kan jag inte säga i dag. Det här är ett första steg men vår ambition är att göra ytterligare en it-satsning i budgeten för 2016, säger Claes Thunblad (S).

Den andra satsningen handlar om en ny kompetensfond. Kommunstyrelsen beslutade förra veckan att avsätta 20 miljoner till fonden och har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur den ska användas.

ANNONS

– Det här är en historisk satsning. Vi gick till val på att öka kompetensen så nu börjar vi genom att avsätta de här 20 miljonerna för den här mandatperioden, säger Claes Thunblad (S).

Oppositionen är positiv till satsningen på it i gymnasiet men ställer sig frågande till införandet av kompetensfonden.

– Gång på gång ser vi ­koalitionen besluta om saker innan de är utredda. Det återstår väldigt många frågor om hur den här fonden ska fungera som jag tycker vore rimligt att man svarar på innan man beslutar att genomföra den, säger ­Cecilia Löfgreen (M), oppositionsråd.

Fakta

Så satsas miljonerna

It-satsning: Tre miljoner kronor ska förbättra it-infrastrukturen på gymnasieskolan genom fler trådlösa accesspunkter som gör det möjligt att använda fler mobila enheter samtidigt.

Kompetensfond: 20 miljoner kronor sätts i en fond varifrån alla som jobbar inom kommunen och dess upphandlade verksamheter ska kunna ansöka om medel för kompetensutveckling. Fonden riktar sig främst mot skola, förskola och äldreomsorg.

Källa: Kommunstyrelsen