IT-satsning ska spara in miljoner

Nya IT-tjänster ska hjälpa Nackas skol­elever i undervisningen – och spara pengar år kommunen.

Just nu pågår arbetet med att sjösätta satsningen i kommunens skolor.

Nackas kommunala skolor kommer snart att få en helt ny elektronisk utbildningsplattform. Systemet levereras av IT-jätten Google och är en så kallad molntjänst, vilket innebär att eleverna kan logga in med vilken dator, mobiltelefon eller surfplatta som helst, oavsett om de är hemma, i skolan eller någon annanstans.

Eftersom tjänsterna finns lagrade på servrar som Google äger och inte kommunen, innebär det en stor besparing, bland annat i minskade servicekostnader.

– Vi räknar med att spara runt en miljon kronor per år, säger Lars Ekelöw, IT-strateg på Nacka kommun.

Det nya systemet kommer också att ge eleverna tillgång till olika digitala resurser som kan användas i undervisningen, som ett slags elektroniska läroböcker, varav många är helt gratis.

– De kan användas som ett komplement till vanliga läroböcker, och på sikt kanske också ersätta dem i vissa fall, säger Lars Ekelöw.

Att införa molntjänster i kommunal verksamhet har varit populärt den senaste tiden, på grund av den besparing det innebär. Men flera kommuner har fått bakläxa av Datainspektionen, eftersom det har visat sig att personuppgifter riskerar att hamna i orätta händer. Någon sådan risk ska emellertid inte finnas i Nackas fall, enligt Lars Ekelöw.

– Vi kommer att hamna på rätt sida lagen. Det här ska bara användas i pedagogiskt syfte, och kommer inte att innehålla några känsliga personuppgifter, säger han.

Fakta

Uppgifter lagras utomlands

Molntjänster har blivit allt vanligare. En fördel är att man får i princip obegränsat lagringsutrymme utan att själv köpa servrar och annan hårdvara.

Dessutom slipper man sköta exempelvis uppdateringar, service och säkerhetskopiering.

En nackdel kan vara att man inte själv har full kontroll över säkerheten på datorerna. Uppgifter kan lagras på datorer i andra länder, där andra regler om datasäkerhet kan gälla.

Källa: Wikipedia