It-satsningen blev en oväntad miljöbov

Sollentuna kommune var tidigt ute med surfplattor i skolorna.
Sollentuna kommune var tidigt ute med surfplattor i skolorna.
It är en av kommunens största miljöbovar. Det visade en undersökning i slutet av förra året.

Nu jobbar Sollentuna för att minska it-satsningens miljöpåverkan.

Sollentuna har satsat hårt på att vara en it-kommun. Elever och lärare har surfplattor och alla politiker har en varsin platta.

Satsningen har gett resultat på skolelevernas betyg, men den har också gett effekter som inte var lika väntade.

Förra året gjorde kommunen en kartläggning för att ta reda på vilka delar av kommunens verksamhet som har störst negativ effekt på miljön.

– Den visade att it ligger på fjärde plats, vilket vi kanske inte trodde, säger Malin Möller, klimat- och miljöstrateg i Sollentuna kommun.

Sedan dess har kommunen arbetat med så kallad grön it i ett försök att minska sin miljöpåverkan. Man har bland annat sänkt datorernas energiförbrukning genom att de sätts i viloläge enligt ett schema. Det ska göra att de håller i sex år i stället för tre, vilket var fallet tidigare.

– Det är såklart en stor vinst både för miljön och för ekonomin, säger Malin Möller.

Kommunen har också börjat ta tillvara värmen som produceras i verksamhetens största serverhall. Den återvinns i dag som fjärrvärme.

Sollentuna var bland de första att bland annat införa surfplattor i skolorna. Är det bak­sidan som vi börjar se nu?

– Att vi har mycket datorer och surfplattor ger en stor påverkan på miljön. Men det gör också nytta på andra håll. Vi skriver till exempel ut mycket mindre papper nu eftersom politikerna har surfplattor och får alla handlingar där i stället för att de skrivs ut och skickas via post. Därför kan jag inte riktigt säga att det här är baksidan som vi ser. Så är det ofta med miljöfrågor, att man måste väga in många olika delar och det är sällan svart eller vitt, säger Malin Möller och tillägger:

– Vi tänker inte sluta att ligga i framkant när det gäller it.

Under 2015 ska en ny miljöplan arbetas fram där bland annat en policy för grön it ska finnas med.