ivo ifrågasätter Stadsdelens nya rutiner

Rinkeby-Kista Socialtjänsten i Rinkeby-Kista lovar att de har förändrat organisationen till följd av en Lex Sarah-anmälan. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, godkänner förvaltningens åtgärder, men poängterar också att socialtjänsten redan tidigare har lovat att bättra sig. Den här gången gällde missförhållandet att socialtjänsten inte utredde ett larm om barnmisshandel på över en månad.