IVO-kritik efter trycksår

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge efter att en patient fått trycksår vid ryggslutet under vårdtiden.

Patienten behandlades vid geriatriska kliniken i Huddinge efter att ha fallit i hemmet.

Redan vid inskrivningen genomfördes en riskbedömning att patienten hade en ökad risk för trycksår. Därför fick patienten bland annat en trycksårsförebyggande madrass.

Efter mindre än en vecka började patienten emellertid att få trycksår vid ryggslutet som stadigt förvärrades – såret blev större, djupare och började lukta illa.

IVO riktar nu kritik mot sjukhuset för brister gällande dokumentationen, och följsamheten till verksamhetens rutiner avseende trycksår och hygien.