ANNONS

Ny Ivo-kritik mot Farsta socialtjänst

Farsta stadsdelsförvaltning
Ivo riktar ny kritik mot Farsta socialtjänst.
Farsta socialtjänst får återigen kritik av Ivo.
Den här gången är det flera punkter i barn- och ungdomsvården som pekas ut.
ANNONS

Barn- och ungdomsvården i Farsta kritiseras på flera punkter av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Bristande dokumentation, för lång utredningstid och brister i samverkan med andra myndigheter är några av punkterna som Ivo slår ner på. Enligt Per-ove Mattsson, enhetschef för Farsta socialtjänst, handlar det framför allt om ett enskilt fall.

– Det är bara att konstatera att det är ett antal fel här. Väldigt mycket av handläggning och utredningsarbete har inte skötts enligt våra riktlinjer och rutiner. Det kan vara flera orsaker till att det blivit så i det här ärendet. Vi ser väldigt allvarligt på det här själva.

Har kritiserats tidigare

Det är inte första gången Farsta socialtjänst får kritik av Ivo.

Ivo riktar hård kritik mot Farsta socialtjänst – igen

Senast Ivo slog ner på Farstas socialtjänst rörde det arbetet med vuxna missbrukare. Socialtjänsten tog då fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna.

– Vi satte igång på en gång och tog fram en handlingsplan. Jag tycker att vi jobbar med de här sakerna på rätt sätt. Vårt sätt att hantera det är bra och jag hoppas att vi framåt kan ha ett bättre system och arbetssätt kring de här frågorna. Jag tycker att vi verkligen har tagit det på allvar och gjort det vi kan, säger Per-Ove Mattsson.

Att hitta brister är väl nästan oundvikligt

ANNONS

Per-ove Mattsson, enhetschef för Farsta socialtjänst

Per-Ove Mattsson ser inte att den återkommande kritiken beror på att socialtjänsten har systematiska brister, utan att det handlar om enskilda ärenden där man har brustit.

– Det är komplexa ärenden där vi ser att vi kunde gjort, i vissa delar, annorlunda saker. Vi ska sträva efter att arbeta på ett proffesionellt och rätt sätt och ha så lite brister som möjligt. Vi jobbar hela tiden med ett förbättringsarbete och behöver bli ännu vassare på det. Att hitta brister är väl nästan oundvikligt, men vi arbetar för att samma brister inte uppstår.

Fakta

Punkterna som Ivo slår ner på

  • Nämnden har brustit i sin skyldighet att dokumentera den bedömning som görs om ett barn är i behov av omedelbart skydd vid inkommen anmälan.
  • Nämnden har brustit i sin skyldighet att hålla den lagstadgade utredningstiden om max fyra månader.
  • Nämnden har brustit i sin kommunicering av barnavårdsutredningarna.
  • Nämnden har brustit i att aktivt samverka med andra myndigheter.
  • Nämnden har inte fullgjort sin utredningsskyldighet.
  • Nämnden har inte haft ett tydligt barnperspektiv.
  • Nämnden har brustit i sin skyldighet att dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
Källa: Inspektionen för vård och omsorg, Ivo
ANNONS