IVO kritiserar en läkare

HANDEN Inspektionen för vård och omorg (IVO) kritiserar en läkare vid Handens vårdcentral. En kvinna med neurologiska symtom fick trots två besök inte rätt hjälp. Läkaren svarade att symtomen var svårbedömda och uppmanade kvinnan att själv fråga efter tidigare undersökningsresultat och välja en husläkare för vidare utredning.

Enligt IVO borde läkaren konsulterat en neurologspecialist eller remitterat patienten.

Kvinnan fick sedan MS.