Min lokala hjälte

Ivo kritiserar långsamt arbete med barnärende

Hässelby-Vällingby Socialtjänsten i Hässelby-Vällingby handlägger barnärenden för långsamt. Det menar Inspektionen för vård och omsorg, som har granskat ett ärende från förra året. IVO påpekar att socialtjänsten måste bli snabbare på att ta beslut om utredningar och att de utredningar som görs måste bli färdiga fortare. Nu måste förvaltningen åtgärda bristerna före den 25 augusti för att inte riskera vite.