Ja til större hus i stugby

Myggdansen Nu ändras reglerna för att bygga i Kevans stugby 8 kilometer norr om Bro. Stugbyn består av 90 tomter där det tidigare bara har varit tillåtet att bygga 30 kvadratmeter stora hus. I förra veckan beslutade kommunstyrelsen att utöka byggrätten till 65 kvadratmeter.

Myggdansens samfällighetsförening hade ansökt om att detaljplanen skulle ändras. Med åren har det uppförts ett antal planstridiga hus i stugbyn. Kommunstyrelsens beslut blir på så vis en anpassning till verkligheten.

Politikerna vill dock bevara områdets karaktär av småskalig bebyggelse.