Min lokala hjälte

Ja till att prover tas i Säbysjön

SÄBY Länsstyrelsen har be­viljat dispens från reservats­föreskrifterna för att genomföra provtagningar i Säby­sjön.

Syftet med provtagningarna är att följa upp Säbysjöns status, som ph-värden, bottenfauna, förekomst av fisk, etcetera.

Provtagningen ska utföras en gång per månad från roddbåt eller gummibåt i norra delen av sjön.

Länsstyrelsen bedömer att provtagningsprogrammet är angeläget och inte påverkar allmänhetens tillträde till området negativt.